Skelleftebygden - SKEFO:s medlemstidning

Tidningen utkommer två (2) gånger per år (minst). Varje nummer innehåller artiklar skrivna av lokalhistoriska forskare, aktuell information och föreningsnytt.

Redaktion: Rolf Granstrand, redaktör och ansvarig utgivare.
Tryck: Skellefteå tryckeri AB

Tidskriften finns hos bokhandeln och Skellefteå Museum. Gamla nummer av tidskriften kostar 30 kr och kan köpas genom Folkrörelsearkivet, Skellefteå museum tel 0910-880 05

Tidningens historia
Hösten 1986 arrangerade SKEFO ett lokalhistoriskt möte i församlingsgården, Skellefteå lfs. Det blev början till en rad lokalhistoriska möten, som sedan – med ett par undantag – hållits varje år på hösten.

De första mötena redovisades i rapporter, som var baserade på de föreläsningar som hållits året före. 1990 blev det ingen rapport p.g.a. svårigheten att få in föreläsarnas manuskript från Bureå möte. Rapport 4, som presenterades vid Kåge möte 1991, innehöll därför i stället några artiklar som berörde Kågedalen. Därmed upphörde skriften att vara en rapport och blev Skelleftebladet vars första nummer kom 1992.

Klicka på bilden för att visa tidningen som PDF-dokument i ett nytt fönster.

Det går alltid kopiera text från sidorna. Men de äldre numren är skannade och texten skapad genom tolkning av bilderna vilket kan ge en del fel. Alla pdf innehåller en klickbar innehållsförteckning men du kan behöva välja "Bokmärken" för att se den.

2023 #2
Tema: Sara ... och Jörnsbygden
- Ledare: Oppåt marka... av Rolf Granstrand, SKEFO
- Jörnsbygden från äldsta tid till 1894 av Ulf Lundström, Mobacken
- Erik Lidman – förebilden för Didrik av Birgitta Holm, Uppsala
- Missenträsk - Skellefteå 80 km av Tomas Marklund, Morön
- Sång till brödet, prolog av Sara Lidman
- Bilder från Saras ungdom av Stig Sandström, Ersmark
- Det demokratiska genombrottet av Jörgen Andersson, Skellefteå museum
- Jörn under krigsåren 1939-45 av Göran Marklund, Jörn
- Det är nåt speciellt med Jörn!! - om idrottsrörelsen av Kalle Boström Skråmträsk
- Jörns station .... och Saras version hur platsen valdes! ur Nabots sten
- Extrabladet med mer om idrotten i Jörn av Kalle Boström Skråmträsk
2023 #1
Tema: Kraften i Skellefteälven – med Finnfors i centrum...
- Ledare: Älven – bygdens pulsåder under tusentals år!! av Rolf Granstrand, SKEFO
- Skellefteälven i äldre tid av Ulf Lundström, Stensvedjan
- Vägen till Finnfors – i femton steg av Lars Westerlund, Kusfors
- Skellefteå Kraft – en framgångssaga av Tomas Marklund, Morön
- Finnfors kraftstation som byggnadsminne av Pernilla Lindström, Frostkåge
- Finnfors kraftverksmuseum av Jenny Fahlgren
- Kraft och liv i Finnforsfallet av Signe Rudberg, Uppsala
- Den stora förändringen - elektricitet som folkrörelse av Nils-Erik Westermark, Petiknäs
- Burlidens kraftstation – ett av många små kraftbolag som startade kring 1920 av Karl-Erik Boström, Skråmträsk
- Slutet för de små kraftverken av Stig Sandström, Ersmark
- Sibylla – hertiginnan av Västerbottenk
2022 #2
Tema: Musikanternas återkomst – "Sammanslutning skapar makt"
- Ledare: Musikanternas återkomst av Rolf Granstrand, SKEFO
- ”Musikanternas återkomst” under parollen ”Sammanslutning skapar makt” av Rolf Granstrand, Sunnanå
- Folkomröstningen om alkoholförbud av Jörgen Andersson, Sjungande Dalen
- Beredskapsminnen med järnvägen i centrum av Ragnhild Nilsson, Bastuträsk
- Bönhusen i Luleå stift av Stefan Gelfgren, Umeå Universitet
- Bönhuset i Missenträsk av Pernilla Lindström, Frostkåge
- "Tjugotalsstaden" – utdrag ur Stig Sandströms nyutgivna bok "Skellefteå - Stadsvandring från nu till förr - Del 3: Nygatan"
- Prästbordet – ett storjordbruk redan under 1500-talet! av Ulf Lundström, Stensvedjan
- Bönhusen i Skelleftebygden av Stefan Gelfgren, Umeå Universitet
2022 #1
Tema: Demokratins framväxt inom väckelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen
- Ledare: Omvälvande årtionden! av Rolf Granstrand, SKEFO
- Några av demokratins pionjärer – Nykterhetsrörelsen av Elisabeth Wiklund, Folkrörelsearkivet
- Nykterhetsdemonstrationer av Stig Sandström
- Ja eller nej till rusdrycksförbud av Jörgen Andersson, Skellefteå museum
- Från prästvälde till lekmannastyre av Karl Axel Lundqvist
- Rösträttsrörelsen och de frisinnade av Rolf Granstrand, SKEFO
- Arbetarrörelsen och demokratin av Christer Larsson
- En lifsfråga af första rang av P. O. Enqvist, författare
- Affischer från Folkomröstningen om rusdrycksförbud 1922
2021 #2
Tema: Det demokratiska genombrottet och det glada tjugotalet
- De första kvinnorna... Jörgen Andersson, Skellefteå Museum
- Genombrottets politiska följder av Tomas Marklund
- Glimtar från tjugotalet
- Ljus över bygden – om folkrörelsen för el av Nils-Erik Westermark
- Varde ljus – om landsbygdens elektrifiering av Lars Westerlund
- Den betydelsefulla tjugotalsemigrationen av Karin Wiklund
- Kungaparets besök sommaren 1921 av Stig Sandström
- Bolidens tillkomst och Oscar Falkman av Anneli Rogeman
2021 #1
Tema: Tidig sjukvård i Skelleftebygden
- Förord: Ett alldeles speciellt år!
- Först kom barnmorskan ...
- Sjuksköterskan - ett ungt yrke!
- ... sen Apotekaren ...
- ... och till sist läkaren!
- Skellefteå gamla lasarett 1869-1915
- Foto av Skellefteå Lasaretts södra sida strax efter 1901
- Hälsovård i Skellefteå på 1800-talet
- Sjukdomspanorama
- Hälso- och sjukvård i Burträsk
- Tandvården i Skellefteå under 1800-talet
- Spanska Sjukan 1918-1920
2020 #1
Tema: Flottningen
- En avgörande insats...
- Äldre tiders flottning i norra Västerbotten /Ulf Lundström, Degerbyn
- Flottningsföreningen – en välfungerande organisation! /Rolf Granstrand, Sunnanå
- ”Rasten blev till fest!” /Lennart Larsson, Granbergsträsk
- Bröten – ständigt fruktad
- Skellefteälven med biflöden – ett imponerande flottledsystem på sammanlagt över 2 100 kilometer!
- En lång och seg kamp... /Christer Larsson, Ursviken
- Minnesbilder
- Båtarna var viktiga /Jorma Olofsson & Lennart Vikman
- Att växa upp vid älven /Inga-Britt Lundmark, Tuvan
- När kvinnorna tog över... /Rolf Granstrand, Marieberg
- Tid för återställning /Johannes Lindberg, Skellefteå
2019 #2
Tema: Boliden
- Berg - och människor - bröt bygd!
- Bolidenområdet – före Boliden! /Ulf Lundström, Degerbyn
- Boliden - en stödjepunkt för arbetarrörelsen /Tomas Marklund, Morön
- Prolog, från boken ”Med guld i sikte” av Emil Tjärnström och Lars Westerlund, 2000
- Sannerligen ett ”Folkets Hus”! /Catrine Karlsson, Boliden
- Bolidenplanen – den sista i sitt slag /Rune Wästerby, Skellefteå Museum
- Kyrkan mitt i byn /Jan Lundman, Boliden
- ”Det är icke blott i jorden man finner guld...” /Jörgen Andersson, Skellefteå Museum
- OBS! Tidsbild från femtiotalet: ”Hertigdömet Boliden”
- När Kooperativa kom till Boliden /Elvira Nyström, Boliden
- Sjuttiofyra föreningar! /Carin Lundberg
- Kreuger – en olycka för Boliden och Skelleftebygden? /Rolf Granstrand, Sunnanå
- Vilket sjudande föreningsliv! /Elisabeth Wiklund, Bureå
- Strömfors eller Boliden? /Lilly Steinvall (f. 1906)
2019 #1
Tema: Fiskets betydelse – genom alla tider...
- ”...kan inte överskattas” /Rolf Granstrand, ordf SKEFO
- Olaus Magnus vid Bjuröklubb 1519: ”Infödingarna äro mycket förfarna hafsfiskare /Barbro Viklund, Yttervik
- När Gustav Vasa skattlade fisket i fjällträsk, hemträsk och älvar! /Ulf Lundström, Degerbyn
- Sandviken – ett av Skelleftekustens många fiskelägen /Bert Öhlund, Boviken
- Kågnäsets fiskemuseum – under framväxt! /Olle Karlsson, Sunnanå, Hedensbyn
- En fiskares vardag /Lars Morén, Umeå
- Blev jag Skelleftebygdens siste yrkesfiskare? /Lasse Larsson, Bureå
- Vattendragen återfår sina naturliga livsmiljöer /Johannes Lindberg, Fritidskontoret
- Laxfisket i Skellefteälven /Inga-Britt Lundmark, Tuvan
- Sommarmorgon vid havet /Mats Gustavsson, Risön
2018 #2
Tema: Ostvik och Östanbäck
- Hellgrens - från droskrörelse till företagskoncern!
- Ostvik och Östanbäck – från äldsta tid till laga skifte
- En soldatsläkt i Ostvik
- Spännande fynd i Folkrörelsearkivet!
- Så fylldes släktforskningen av liv och människoöden
- Hellgrens - från droskrörelse till företagskoncern!
2018 #1
Tema: Banden tvärsöver!
- Finska flyktingar på väg söderut längs Stationsgatan hösten 1944
- Goda grannar - då och nu...
- Hyllning till en hundraåring!
- Minnen från krigsåren
- Goda grannar genom alla tider ...
- Finska evakueringen hösten 1944
- Fyratusen Skelleftebor med finsk bakgrund!
- Äntligen! Skellefteå finsk förvaltningskommun!
- En av våra stora Finlandsvänner - Svante Lundell
- Ost-hjälpen!
- Idrottsutbytet över Bottenviken
- Finlandsbarnen
- En dag på havet
2017 #2
Tema: Skråmträsk
- Ganska precis i mitten av Skelleftebygden
- Skråmträsk från medeltid till laga skifte
- Hilda - en speciell mejerska
- Axplock från Skråmträsk byakista
- Kvinnorna i Skråmträsk
- Gerda och väckelsen
2017 #1
Tema: Skelleftebygden och Sveriges Riksdag
- Skelleftebygden och Sveriges Riksdag - genom alla tider… /Rolf Granstrand, ordf SKEFO
- Skelleftebygden och riket under 1500- och 1600-talen /Rolf Granstrand
- Frihetstidens maktägande ständer /Ulf Lundström
- Tvåkammarriksdagen /Ulf Lundström
- Västerbottensfrisinnet - något alldeles speciellt … /Rolf Granstrand
- På plats i enkammarriksdagen
- Om socialdemokraterna /Thomas Marklund
- Glimtar från riksdagen /Carin Lundberg
- Med miljön i centrum /Ingegerd Saarinen
- Att vara riksdagsledamot 2017 /Veronica Lindholm
- Margot Wallström, rimligen den mest betydande politikern med rötter i Skelleftebygden
2016 #2
Tema: Byske - något alldeles extra...
- Byske - med laxen i centrum genom tusen år
- De fotograferande bröderna Häggquist
- Ytterstfors – samhället som "försvann"
- Byske - föreningstätast i landet?
- Axel Holmlunds och andra arkiv ...
- Idrottsprofiler i Byske
- Orvar - den störste ...
- Byske hantverksmuseum – en rik skattkista!
- Några gamla hus i Byske
- Ytterstforsmiljöer - ännu idag!
2016 #1
Tema: Gamla vyer och nya berättelser
- Nya berättelser om Skelleftebygden /Rolf Granstrand, ordf SKEFO
- Trä, snö och kyrkor med ro /Eleonora Miola - Medle
- Från Tahirtorget till snöbio på Torget! /Ramy Ibrahim
- Bonnstan i höstskrud - en älskad miljö med rötter tillbaks till medeltiden /Foto: Ulf Torstensson
- Från Bombay till Sörböle ... /Jagdish Desai
- ... och från Aten till Morön! /Iosif Karambotis
- Genom eld och vatten /Marina Georgescu
- Ytterstfors - byn som försvann /Birgitte Grönlund
- Verksamhetsberättelse för SKEFO 2015
2015 #2
Tema: Ljusvattnet, Burträsk med skola och kapell mitt i byn
- Ljusvattnet - en by rik på paradoxer! /Rolf Granstrand, ordf SKEFO
- In Memoriam : Göran Wahlberg (1923-2015)
- Ortnamn kring Ljusvattnet /Fil Dr. Ulf Lundström - Skellefteå Museum
- Josef Nyström – bonde, musiker, hembygdsforskare, fotograf och lokalredaktör
- Spelmansbyn – i ”Spel-Viktors” efterföljd
- Barnmorska, postkassörska och mejerskor
- Skolan - byns största gemensamma satsning!
- En jordbruksby utöver det vanliga
- Om att bo därnaborti vändskiva.. Utomträsk i Sethers /Helena Moen, Ljusvattnet
2015 #1
Tema: Samiskt i Skelleftebygden
- Skelleftebygden som en del av Sápmi! /Rolf Granstrand, ordf SKEFO
- Namnet ”Skellefteå” sannolikt av samiskt ursprung /Professor Em Olavi Korhonen
- Samer vid Skelleftekusten /Barbro Viklund
- Anna Nordlander och det samiska temat /Anders Jansson – Museum Anna Nordlander
- Skellefteå sameförening - kortlivad men viktig! /Elisabet Netteltoft
- Om den samiske kyrkoherden i Skellefteå - Gerhard Jonae och hans son Johan /Lars Jonsson
- Stämningsgården, Kusmark, Drängsmark, Ostvik, Medle, Burön och Eggeliden /Ulf Lundström - Skellefteå Museum
- Renägare och folkhögskollärare /Ann-Charlott Pavval
2014 #2
Tema: Sävenäs
- Det var i Sävenäs det började /Rolf Granstrand, ordf SKEFO
- Sävenäs Järnbruk 1858-1878 /Karl-Ivar Åsander, Holmsund
- Sävenäs och Bessemerstålet /Eric Burström, Innervik
- En sjuttioårig sågverksepok /Karl-Ivar Åsander, Holmsund
- Arbetarrörelsens framväxt i Skelleftebygden - några reflektioner utifrån utvecklingen i Sävenäs /Tomas Marklund, Medlefors Folkhögskola
- Arbetarbostäder i Sävenäs /Annika Hallinder i Linköping, f.d. antikvarie vid Skellefteå Museum
- Sävenäs Nya AB i Företagsarkivet /Gunilla Wikström, Gummark Arkivarie Företagsarkivet i Westerbotten
- ”Den 1 augusti 1914...” /Lars Jonsson
- Maskinhusets historia
2014 #1
Tema: Senmedeltidens guldålder - och klostret som kanske inte hann bli till
- Klosterprojektet - men sen då?
- Arkeologiska undersökningar på Klosterholmen i Bureå 2013
- Färden mot norr
- Om reformationen och klostrens avveckling
- Klosterholmen - oktober 2013
- Klosterträdgården - ett fönster mot himlen
- ”Munkarnas örtagård” - mitt i älven!
- Krokek, Kökar, Torkö...Bureå?
- Pax et bonum - fred och allt gott!
- Olaus Magnus- samtida med Bure Kloster
- En omvälvande period!
- Tidebönen - klosterlivets ryggrad!
- Fisket kring Bureå - då och nu
- Medeltida kyrkorätt
- Med lag skall man land bygga!
- Varför var Bureå så intressant?
- Bure Kloster som utställning
- Anna Andersdotter Bure - en kvinnai händelsernas centrum!
- Föreläsningar/förberedda inlägg inom ramenför ”Klosterprojektet” 2010-2014
2013 #2
- ”Det här med Skelleftebygdens Guldåldrar !” /Rolf Granstrand
- Fem skelleftebyar under femhundra år /Ulf Lundström
- ”EFS och Kyrkan - en spänningsfylld relation !” /Karl Axel Lundqvist
- Parkbron - ett bygge i tiden /Kommunarkivet
- Stiftelsen Tryggheten - ett unikt projekt /Karin Persson
- Att växa upp i Sankt Olov /Anna-Stina Wikström
- Och så fick staden en ny hamn /Britt-Inger Stoltz
- Kyrkoherden som inte hade nån kyrka /Curt Holmbom
- Stadens första industri - Ångbryggeriet /Gunilla Wikström
2013 #1
Tema: Senmedeltiden som guldålder i Skelleftebygden - med byarnas utveckling, sockenkyrkan och Bure kloster
- En guldålder i Skelleftebygden!
- Medeltiden i Skelleftebygden – en skiss
- Olaus Magnus – filmtecknare på 1500-talet!
- Johannes Bureus och legenden om Bure kloster
- Minnesstenen i Uppsala domkyrka
- Skellefteå socken vid medeltidens slut
- Vilka bodde i Bureå under femtonhundratalet?
- C.H Nyström och traditionen om Bure kloster
- Den franciskanska hypotesen
- En väckelserörelse under medeltiden!
- Pilgrimsvandring förr och idag
2012 #3
Tema: Kyrkohistorier
- En stor socken och en liten jubilar /Åke Bäckman, med i SKEFOs styrelse
- Ursvikens kyrka 100 år - Det började med ett sjömanskapell
- Ursvikens kyrka 100 år - Tornet skakade och revs
- Predikan kan numera vara en dialog
- Ingen sjösättning utan Guds välsignelse
- Johannes Berglund beredde vägen för Ursvikens kyrka
- Några ortnamn mellan Skellefteå stad och Skelleftehamn
- K A Fellström – legendarisk skellefteprost och lokalhistoriker
- Tio tusen handskrivna sidor – och mycket mer
- Folkbokföringen inom kyrkan och skattemyndigheten
- Skellefteå storsocken – från medeltid till nutid
- Unika skulpturer i våra kyrkor
2012 #2
Tema: Lövångersbygden
- Lövånger - en unik del av Skelleftebygden! /Rolf Granstrand
- Några ortnamn i Lövångersbygden /Ulf Lundström
- Sixten Åström – en mångsysslare i Lövånger /Inga-Britt Lundmark
- Om ”återfödelsen” av Lövångers kyrkstad /Albert Magnusson
- Lundbergska gården, Vebomark /Christin Dahlgren
- Om Taube i Västerbotten /Gunnar Enqvist
- Grubbedals-Anna, vattenbärerskan /Ann-Kristin Grahn
- Första ålderdomshemmet i Lövånger /Anund Lindholm
- Missionsgåvans äventyrliga resa /Martha Hellgren
- Barndom i Lövånger /Stig Atterhem
- Några Lövångersföretag i arkiven /Gunilla Wikström
- Lövångers församling i korthet /Lars Jonsson
- Folkskollärare Johan Öhman - En framgångsrik jägare
2012 #1
Tema: Skelleftebanan 100 år
- En ovanligt pigg hundraåring! /Rolf Granstrand
- Strid om sträckningen när Skelleftebanan blev till /Åke Bäckman
- Hamnbygget vid Kallholmen slutade med stor skandal
- Från banans första tid /Rolf Granstrand
- Började med öppen eld och karbidlampor /Martha Hellgren
- Reseskildring: ”Järnvägen går i alla möjliga krokar...” /Lennart Westerlund
- Mina iakttagelser under resan 1920 till Nynäs havsbad /Joh. Westerlund
- Resan till Djurås 1922
- Bilder från Skelleftebanan
- Minnen från 25 år vid Skelleftebanan /Thore Sjögren
- Ursviken: Historia nära hamna i containern
- Farligt att bo nära tåget – lilla Karin fångades av plogen
- Massafabriken inledde den andra industriepoken i Clemensnäs /Åke Bäckman
- Assar Svenssons flygskola i Ersmark blev hans sista flygäventyr /Åke Bäckman
- Järnvägen i vägen för vägen /Åke Bäckman
2011 #2
Tema: Drängsmark
- Varför just Drängsmark?
- Min hembygd
- Några äldre kartor över Drängsmark
- Vatten och ångsågen – unik i sitt slag
- Drängsmarks byaförenings verksamhet vid vatten- och ångsågen
- Bilder från förr
- Lindmarkarna – en familj som var med och bestämde i smått och stort!
- Fri kost och bostad i skolsalen...
- Glimtar från det andliga livet
- Gamla dalabrev berättar om 1800-talets marknadsliv
- Femtio spännande år på haven för Adolf Rudholm
- Drängsmark – byn lagom nära
- Långarmedrängsmarkare
2011 #1
Tema: Segelsjöfartens epok
- Har Skellefteftebygden någonsin varit en verklig sjöfartsbygd?
- Den bottniska segelsjöfarten
- Stark efterfrågan grunden för storskalig segelsjöfart
- Med ’Sävenäs’ över världshaven
- Alderholmens varv i Ursviken byggde ’Sävenäs’
- Sandströmarna på Carlgård – en familj av skeppsbyggare
- Karlgårdsarkivet
- Sjömän och skeppsbyggare fram ur glömskan: De blekta porträtten började tala
- Antoinette, detta mästerverk...
- Var ”Delos” den sista seglaren i Clemensnäs? Från idyll till kamp för livet
- Skeppslista för Skelleftebygdens segelfartyg 1770–1892
- Wikströmare har lotsat i 150 år
2010 #2
Tema: Medle
- En av de ursprungliga skelleftebyarna
- Han glömde aldrig åren i Kanada: Oskars drömmar gav en försmak av framtidens smörgåsbord
- Medle på kartan sedan 1648
- Så här såg fåglarna byn vid 1950-talets mitt
- Mäins dö vårs älbume jer?
- Det tragiska mordet i Medle
- Finnforsrövarna och Medle
- Upp och ner med Järnvägen
2010 #1
- Är vi måhända lite hemmablinda?!
- Ett mönsterjordbruk i Skelleftebygden
- Karl-Bertil Stenmark – arbetslivets skildrare!
- Vandringshistoria i de kustnära trakterna
- Ursvikens hamn
- Finnträsk och Johan Petter Lindströms ättlingar
- I Johan Petters stadiga stolar
- Norra Västerbotten - Radikal, samhällsomstörtande och kristendomsfientlig
- Norra Västerbotten - På väg mot hundra
- Ögonblicksbild den 6 juni 2009
2009 #1
I fokus: Märkesåret 1809
- Förord : Vad är det för märkvärdigt med Märkesåret 1809 ?
- Krig och ockupation
- Ett år med nöd och död
- Till Herr Krigsministern och Riddaren Grefve Araktjejev Från Generaladjutanten Grefve Schuvalov
- Fänrik Ståls Sägner och Finska kriget 1808-09
- Skellefteå kompani under finska kriget 1809-09
- Soldater i Skellefteå kompani under kriget 1809-09
- Vapenstilleståndet i Frostkåge
- Rannsakning efter gevär efter finska kriget
2008 #2
I fokus: Skelleftehamn
- Med Rönnskär som hembygd !
- Min uppväxt i Skelleftehamn
- ”Blixten” från Skelleftehamn
- Så började det …
- Var Kreuger en olycka för Skelleftebygden ?
- ”Tjänstemännen, det var en värld för sig …”
- Några viktiga årtal i Skelleftehamns utveckling
- Några glimtar från idrottslivet i Skelleftehamn
- ”Ung Skelleftepräst på villovägar !?”
2008 #1
I fokus: Bureå
- Förord
- Mozart - Det sista stora segelfartyget i Bureå hamn 1933
- Viktiga händelser vid Bure industrier åren 1794-1992
- P.O. Enquist - "En lifsfråga af första rang"
- Medaljörer vid Strömsholms såg 1905
- Stormarknad i Bureå för 125 år sen!
- Skilda världar
- Några glimtar ur Johan Marklunds arkiv från sommaren och hösten 1869
- Gunnar Enqvist - Flytten från Höstmora
- Gunnar Enqvist - Kasernungar
- Kontor vi ännu minns
- Branden som färgade himlen i Finland!
- Gästgivare, postbonde, sågverksägare och skeppsredare
- Om Maja Åström
- Splitvedsjäntor i Bureå 1913
2007 #2
- Rolf Granstrand: Jubileumshysteri
- Föredrag: Skellefteå Landskyrka - Femhundra år under kyrkans valv
- Pehr Högström: "Tal om lantmannagärningarna i Västerbotten, särskilt i Skellefte socken"
- Per André: Älgens historia i Skellefteå
- Gunilla Wikström: Burtraskarn´n som utvandrade till Canada
- Brev till kommunstyrelsen, SKERIA:s ledning samt Skellefteå museum rörande Gabriel Marklin från SKEFO:s styrelse
- P. O. Enquist: En lifsfråga af första rang
- Program för Lokalhistoriska dagar jubileumsåret 2007
- Inga-Britt Lundmark: Lokalhistoriska insatser i skolan
- Ulf Lundström: Lokalhistorisk litteratur 2006-2007
- Signe Rudberg: Skellefteå Kraft 100 år
2007 #1
- Rolf Granstrand: Förord
- Jimmy Antonsson: Barnamord
- Tobias Söderlund: Soldatlivet - Dödsdom eller drömyrke?
- Nina Nilsson: Striden vid Lejonströmsbron
- Nina Nilsson: Mamsell Renhorn - Krigets värdinna
- Per Wingård: Alla tiders sockenkyrka
- Evelina Bäverman: Namnexplosion & en massa Johan
- Kyrka och vackelse i Skelleftebygden - Ny lokalhistorisk kurs till hösten
- Markus Lingdén: Skellefteå - En ovanligt senfärdig stad
- Rolf Granstrand: En Skellefteåkonstnär från frihetstiden, Nils Schillmark 1745-1804
- Susanne Karlsson: Att lära för livet
- Johannes Hägglund: En urgammal historia - Sport i Skelleftebygden
- Erika Lindfors: Linné i Skellefteå
- Emelie Lindgren: Om tomtar och troll
- Linn Viklund: Tidernas träbro
- Jenny Persson: Bröllopstraditioner i Skellefteå
- Elin Lindholm: Nattfrieriet - 1700-talets dejtande
- Sandra Andersson: Vadmal och livstycken
2006 #2
I fokus: Burträsk
- Nils Lindblom: Burträsk blir socken
- Rolf Granstrand: Guldfeber
- Lars Westerlund: Innovatören Alvar Lindmark
- Ulf Lundström: Några ortnamn vid Burträsket
- Ulf Lundström: Nybyggen längs Bureälven
- Anne-Marie Gedda Wizelius: Flickan från Byske
- Martinssons i Bygdsiljum - Prolog
- Lars Westerlund: Med känsla för trä
- Birger Eriksson: En kyrklig historia
- Program för Lokalhistoriska dagar i Burträsk 29/9-1/10 2006
- Västerbottens guld - Om Västerbottensosten
- Folke Willig: Skellefteälvsflottarens minnen och framtid
- Jonas Södermark: Kyrkstigen - En vandring i historien
2006 #1
- Rolf Granstrand: Förord
- Lennart Kågedal: Gabriel Marklin och kontakterna med hembygden
- Hilding Carlsson: Axel Fredrik Bæckström - Kågedalens förste kyrkoherde
- Ulf Lundström: Och jag döper dig till ...
- Ulf Lundström: Linné, kåtor och bastur
- Per André: Linné i Skellefteå 1732
- Per André: Åverkan på kronoskog inom Skellefteå 1635-1984
- Lennart Lindgren, Lars jonsson: Pehrkällarens historia
2005 #2
- Rolf Granstrand: Förord om Lokalhistoriska institutets fempoängskurs
- Ernst Westerlund: Ur Kågedalens historia
- Lennart Westerlund: Glimtar ur Kågedalens industrihistoria
- Pernilla Berglund: Kvinnorna på Skega
- Aramis (Ernst Westerlund) i NV 1923: Soldaten nr 86 Lejon - Bilder från indelningsverkets dagar
- Sture Forsgren: Posten i Kusmark
- Sonja Persson: Skriva byabok
- Ann-Mari Lindmark: Byarna Gran och Slyberg
- Göran Marklund: Storsvagåren
- Harry Åkesson: Steppar-Jerker
- Märk väl - Om bevarande av kulturhistoriska samlingar
- Ulf Lundström: Kungsgropen under utgrävning
- Program vid de Lokalhistoriska dagarna i Kågedalen
- Sommarens arrangemang
- Kågegården under sommaren
- 5-poäng-kursen Människor och miljöer i norr
2005 #1
- Mikael Bengtsson, kulturredaktör NV: Förstår du dåtiden, greppar du samtiden
- Göran Marklund: Bibelöversättaren
- Sten-Sture Landström: Gabriel Marklin - Märkligt Uppsalaoriginal och märkesman i universitetets 1800-tal
- Per André: F. O. Bremberg i Skellefteå
- Hjalmar Nilsson: Minnen från elektrifiering av byarna på trettiotalet
- Eskil Tåg: Spelekor i Kvarnåsen och Gårdbäck i Norsjö kommun
- Stig-Henrik Viklund: Något om Skellefteås äldre biografhistoria
- Harry Åkesson: SKERIA utveckling och universiteten i Skellefteå
- SKEFO Årsmöteshandlingar
- Lokalhistoriska institutets fempoängskurs
2004 #2
- Thor Fossland: Kulturchefen spanar framåt
- Lars Öster: Friluftsanläggningen Storklinta - En seger för Jörnsandan!
- Per André: Vådeld i Åselet 1808
- Göran Marklund: Birkarlar i Lappviken ?
- Stig-Henrik Viklund: Den förste ambulerande fotografen i Skellefteå - ett 150-årsminne
- Lars Jonsson: Luleå stifts stiftsgård, Skellefteå - 40 år
- Gamla Jörn i fågelperspektiv
- Lester Wikström: Ska vi tacka ryssen för Luleå stift?
- Harry Åkesson: Tankar kring cafeerna i Jörn
- Per André: Månen i Jörn och Lövånger
- Utgrävningarna av Kungsgropen
- Harry Åkesson: Kulturresan 2004-08-28
- Österjörns kyrka
- Program vid Lokalhistoriska dagar i Jörn
- Skellefteå Lokalhistoriska portal
2004 #1
- Lester Wikström: Kryptisk handskrift på museet
- Elisabeth Engberg: Bevara byarkiven
- Eskil Tåg: Katsafisket i Kattisträsk
- Allan Boström: Silvervägen - 106 år innan den blev till
- Per André: Anna Hamilton-Geete i Skellefteå
- Ulf Lundström: Vill du hjälpa Lokalhistoriskt institut med forskningen?
- Curt Holmbom: Skellefteå Orkesterförening
- Göran Marklund: Severin Schiöler - en ädling i storskogen
- Göran Marklund: Målaren Artur Lindgren
- Gunnar Lindgren: Nostalgisk vaggvisa
- Per André: Samisk barrtäkt i Skellefteå
- Sigvard Bjur i Djupgroven: Slattanna
- Beräkningssätt af Svenskt Mynt, Mäl, Vigt och Mått
- SKEFO - Så började det. Från SKEFO:s rapport nr l 1987
- SKEFO - Årsmöteshandlingar
- SKEFO folder
- Portal på nätet
- Program vid Lokalhistoriska dagar i Bureå
2003 #2
- Urban Skoglund: Tillväxt med vårt goda minne
- Barbro Viklund: Sältran och järn i sandtäkten - Om fynden i Harrsjöbacken i Bureå
- Karin Viklund: Vikingatida samer vid Fågelsvattnet? Om datering av tomtningar norr om Bureå
- Ulf Lundström: Bureåsen och Bureå
- Rolf Granstrand: Skellefteå kompani under finska kriget 1808-09, del 2
- Lester Wikström: Kyrkotraditionen i Skelleftebygden närmast före och efter sekelskiftet 1700
- Per André: En olaga sockenstämma 1797
- Erna Forsman: Glimtar ur Bure Arkiv
- Demografiska Databasen 30 år
- Per André: Sorglig början på järnvägstrafiken i Jörn
- Museets bildarkiv
- Föreningen för Skellefteforskning, SKEFO
- Program vid SKEFOs Lokalhistoriska möte i Bureå 3-5 oktober 2003
2003 #1
- Lars Westerlund, Westerlunds Reportagebyrå: Är det dags att bränna ned hembygdsgårdarna?
- Det framtida Lokalhistoriska institutet (LOKIS)
- Erna Forsman, projektledare Bure Arkiv: Kustbanan, föregångare till Botnia banan?
- Fakta om BureArkiv
- Chefsbyten på - för oss - viktiga institutioner
- Professor emeritus Egil Johansson: Möten med kyrkböckernas rikedomar - minne, metod och mening
- Ulf Lundström: Några källor för släkt- och hembygdsforskning
- Elisabeth Engberg, doktorand vid institutionen för historiska studier vid Umeå Universitet: Byorganisation under 1800-talet i skellefteåregionens byar
- Allan Boström: Två ämbetsberättelser från 1867-68
- Per André: Skeppsbyggen vid Kinnbäck
- Lars Westerlund: Med smak av Västerbotten
- Rolf Granstrand: Skellefteå kompani under finska kriget 1808-09, del 1
- Aina Berglund: John Lövmark berättar (dialektalt)
- Harry Åkesson: Ernst Westerlunds-dagen 2002
- Karl Axel Lundqvist: När socknen skulle välja präst 1922
- Göran Marklund: Ett tack!
- SKEFO Verksamhetsåret 2002/Verksamhetsplan
- Det lokalhistoriska mötet i Sunnanå
2002 #2
- Harry Åkesson: Förord
- Rolf Granstrand: Vårtal den 30 april 2001
- Ulf Lundström: Älven var stadens livsnerv
- Ove Lindström: Sörböle
- Ett besök på kronohäktet tillsammans med Stina Bäckström
- Per André: 1806 blev ett dystert år för skeppare Degerman i Degerbyn
- O.A. Perman: Skellefteå 1918
- Ordningsregler för Skellefteborna 1869
- Hjalmar Nilsson: Vägbyggare
- Göran Marklund: Garaselet
- Olov Lundmark: Einnarn meinne blekern
- Kurt Westermark: Carl Elon Sellstedt
- SKEFO årsmöteshandlingar
- Sommarens utställning på Nordanå om gamla dansorkestrar
2002 #1
- Förord/Redaktionellt
- Programmet för Ernst Westerlund dagen 2001-11-10
- Om Ernst Westerlunds stiftelse
- 2001 års EW-pristagare Peter Gustafsson och hans tacktal
- Aramis i NV (Ernst Westerlund): På isiga vägar i lappmarken
- Rolf Granstrand och Göran Wahlberg: Vandringsleden/kyrkstigen Brännvattnet - Gummark
- Per André: Stockholmshandlare Liljevach satte fart på Skellefteå under svår nödtid
- Britt-Mari Nordström/Ulf Mannberg: Bondhammars bruk och såg
- Britt-Mari Nordström: Herrnhutismen i Skellefteå
- Harry Åkesson: Johanna Berglunds dagbok
- Mathilda Holmqvist: Hälsningar från Amerika - Vykort från ett fjärran land
- Thore Sjögren: Glimtar från Norrböle
- Barbro Viklund: Förr i tin da fannshe tin
- Malå lokalhistoriska dagar 28-30 september 2001
- Föreningen för Skellefteforskning, SKEFO
2001 #2
- Rolf Granstrand: Förord
- Harry Åkesson: Redaktionellt
- Åke Lundgren: Unika dokument från Malå kommuns födelse
- Åke Lundgren: Mörtseli den förste och störste
- Åke Lundgren: Skogsbranden som födde osämja och försoning
- Åke Lundgren: Andligt liv och fattigvård
- Åke Lundgren: Malå korskyrka - templet som skulle rymma hela samhället
- Åke Lundgren: n'Arvid - spelmannen som gjorde Malå känt över hela landet
- Per André: Kyrkvägarna från Ersmark
- Oskar Holmström, Aina Berglund: Oskar och tjuren
- Olavi Korhonen, U1f Lundström: Samerna och Skelleftebygden
- Britt-Marie Nordström: Pietism och herrnhutism i 1700-talets Skellefteå
- Britt-Marie Nordströms anteckningar om pietismen
- Siv Andersson: Presentation av Skellefteå museum
- Bo Persson från Demografiska databasen: Tabellverket 1749-1859 - svensk historisk befolkningsstatistik
- Göran Wahlberg: Gruvor inom Guldriket
- Sven Mikaelsson: Lögåm jer bäst
- Rolf Granstrand: Rapport från sommaren 2001
- Lästips
2001 #1
- Rolf Granstrand: "Skellefteå- sjöfartsbygd som vänt havet ryggen!?"
- Ulf Lundström: Sjöfart och hamnar i Skelleftebygden från 1500-talet till 1700-talet
- Per André: Skeppsbyggnadsvirke i Skellefteskogen 1759
- Albert Magnusson: Båtvarv inom Lövångerskusten
- Folke Fahlgren: Det sista skutbygget i Västerbotten
- Bo Göran Edlund: Folkrörelsearkivet i Västerbotten
- Per André: Järnvägens materialväg genom Jörns socken
- Harry Åkesson: Hur registreras och förvaras föremål och fotografier i hembygdsgårdar och museer?
- Tage Nilsson: Lokalhistoria i skolan
- Lisa och Linnea: I 500 år var Sunnanå centrum i bygden
- Astrid och Jessica: Torp
- Harry Åkesson: Gatunamnen i Skellefteå
- SKEFOs styrelse år 2000
- SKEFOs årsmöteshandlingar
- Ernst Westerlunds-pris år 2000
- Till Eivor Anderssons minne
2000 Årsskrift
- Rolf Granstrand: Förord
- Per André: Renstölder inom Skellefteå Socken omkring 1830
-    … Nils Andersson i Jörn
-    … Slumpare och Gers i Hobergsliden
-    … Johan Orre och Nils Johansson i Bastulund
-    … Anders Hällström i Klintträsk
-    … Slutord
- Göran Marklund: Visitkort
- Jesper Åkerlund: Skellefteå Nationella Ungdomsförening - nazism eller naiv nationalism?
- Per André: Jägmästare Lagerquist i Skellefteå Revir
- Janny Grönlund: Om tjäderjakt och taningar
- Göran Marklund: Skolplanscher i Fjällboheden
- Stig-Henrik Viklund: Arbetet med Ernst Westerlunds bibliografi
- Aramis i NV (Ernst Westerlund): Ett namnsdagsfirande i den gamla goda tiden
- Aramis i NV (Ernst Westerlund): En originell prost
- Vicarius i NV (Ernst Westerlund): Kapten Juhano - En smugglarhistoria från skärgården
- Vicarius i NV (Ernst Westerlund): Det mystiska X-et
- Ulf Lundström: Med älven i centrum - några notiser från byarna mellan Skellefteå stad och Ursviken
- Barbro Viklund: Glimtar från Bergsbyn
- Gun Bäckman-Boberg: En unik brevsamling - Sextioen brev från Klemensnäs!
- Ulf Lundström: Lokalhistoriskt institut - en rapport
- SKEFOs lokalhistoriska möten 1986-1999 - Föreläsningar och övriga program
- Föreningen SKEFO
- Ingvar Lundmark: Minnesbilder av Ernst Westerlund
2000 Nordlander symposiet
I fokus: Nordlander-symposiet 18 mars 2000
- Förord
- Professor emeritus Stig Strömholm: Nils Nordlander i Uppsala och Stockholm
- Docent Karl Axel Lundqvist: Kyrkoherde Nils Nordlander, Skellefteå - i skuggan av nyläseriet
- Kommunalfullmäktiges f. ordf Allan Boström: Nils Nordlander - stadsgrundare och kommunalman
- Fil. doktor Sara Lidman: Prosten Sörlander i Jernbanesviten
- Bankdirektör Lars Karlgren: Nils Nordlander - Sparbanksgrundaren
- Fil doktor Barbro Werkmäster: Anna Nordlander - prostdotter och konstnär
1999 Årsskrift
- Rolf Granstrand: Förord
- Kyrkorna i Norsjö
- Per André: Norsjöbilder 1858
- Ewa Eriksson-Sundberg (1980): Orglar och orgelbyggare i Norsjö socken
- Jan-Janscha släkten (Johan Johansson) Fäboudden Bjurträsket
- Britt-Marie Nordström: Bodbergs-Sara - En legendarisk nybyggardotter i Norsjöbygden
- Per André: Samer i Skelleftetrakten under 1700-talet
- Per André: Sökte silver och fann järn - Så hittades Närsbergsgruvan
- Göran Marklund: Allmänneligen efterlyses
- Per André: C F Liljevalch och Skellefteå Hälsobrunn
- Harry Åkesson: Sånger till Västerbotten
- Demografiska databasen - DDB
- Rolf Granstrand: SKEFO:s sommarseminarium "Kulturgräns Norr", 30 juni - 2 juli 1999
- SKEFO - Årsmöteshandlingar
- Klipp ur häftet Tankar kring ödeställen
1997 Årsskrift
- Ulf Lundström: Förord
- Ernst Westerlund: Slädar, kärror och andra transportredskap - En översikt över beståndet i länets norra del
- Don José (Josef Nyström): Nils Johan Lundmark - En Burträskprofil
- Knut Lundberg: Bondhustrun i Lappvattnet som lämnade make och hem
- Kenneth Mossberg: Förteckning på kronohemman och nybyggen i Lövånger och Burträsk socken anno 1823
- Burträskbygden - En bildkavalkad
- Per André: Pottaska i Skellefteå
- Ulf Lundström: Vårdkasberg i norra Vasterbotten
- Stig-Henrik Viklund: Curiositets-Cabinette i Skelleftea 1895!?
- Stig-Henrik Viklund: Arkivinventering Skellefteå - och lite till
- Linnea Andersson: Att vara herrskapspiga i Skelleftea
- på 30-talet
- Föreningen för SKEllefteFOrskning (SKEFO) 1987-1997
- SKEFO - Årsmöteshandlingar
1996 Årsskrift
- Peter Gustafsson: Förord
- Oloph Odenius: "Anteckningar vid Lövångers Socken Recognoserande år 1811"
- Albert Magnusson: Emigrationen och Lövånger 1860-1960
- Peter Gustafsson: Nödåret 1867 - ur styrmannen Gustaf Holmströms dagboksanteckningar
- Stig-Henrik Viklund: Föreningslivet i Lövånger
- Ulf Lundström: Medeltida laxfisken i Skellefteå Socken
- Ulf Lundström: Fjällträskfisket ännu en gång
- Per André: Hållskjuts
- Per André: Moröns silvergruva
- Stig-Henrik Viklund: Skellefteå NI-Förening i riksperspektiv - Ett första försök
- Gravinventering 1995-96
- Arkivinventering Skellefteå
- Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
- Årsmöteshandlingar SKEFO
1995 Årsskrift
- Harry Åkesson: Förord
- Saxon: Skellefteå i främlingens ögon
- Ur "Prost-Eriks Historier"
- Ulf Lundström: Norrböle under 1500-1600 talen
- Ulf Lundström: Den äldsta jordbruksbebyggelsen i Skelleftedalen
- Per André: Grovbladiga sågar i Skellefteå före 1830
- Britt-Marie Nordström: Nils Schillmark, en 1700-talskonstnär från Skellefteå
- Per André: En handelsresa från Kåge till Stockholm 1807
- Kerstin Strandberg: "Gruvligt från Kågeträsk"
- Stig-Henrik Viklund: Undersök folkrörelserna! Om pågående och framtida forskning
- Från advokater till åkare - Exempel på yrkesutövare i Skellefteå Stad
- Krister Lundmarks forskning rörande patienter i Umeå Lazarett m. m.
- Håkan Anderssons arbeten rörande skjutsstationer, sågar och snickerier
- Sten Lundgren: Skelleftehamns möte fredagen den 7 oktober 1994 - En bildkavalkad
- SKEFO - Årsmöteshandlingar
- SKEFO - Medlemmar per 30 augusti 1995
- In Memoriam - Gunnar Manfred Norde 10/3 1913 - 13/7 1995
- Peter Gustafsson: Lokalhistoriskt Institut i Skellefteå - Förslag
- Sammandrag av enkätsvar rörande forskningsobjekt
1994 Årsskrift
- Stig-Henrik Viklund: Förord
- Glimtar från Skelleftehamn med omnejd
- Ulf Lundström: Bureätten och Bureå kloster
- Ulf Lundström: Kågnäset och området vid Skellefteälvens mynning under 1500- och 1600-talen
- Peter Gustafsson: Chapman och saltströmmingen
- Per André: Första ångsågen i Vasterbotten
- Lage Johansson: Nöjeslivet i Skelleftebygden - del 1
- Stig-Henrik Viklund: Att inventera föreningsarkiv - Exemplet Burträsk f. d. kommun
- Stig-Henrik Viklund: Svenska nykterhetsföreningar på 1840-talet - särskilt den i Skellefteå
- Stig-Henrik Viklund: Vad F.K.P.R. betydde (Förening för Kvinnans Politiska Rösträtt)
- Erik Norrfors: Jörns möte 1993 - en bildkavalkad
- SKEFO - Årsmöteshandlingar
1993 Årsskrift
- Harry Åkesson: Förord
- Göran Marklund: Åtta scener från Jörns station
- Ulf Lundström: Jörn under 1500- och 1600-talen
- Per André: Skellefteås nordligaste punkt
- Göran Marklund: Läxläsning i skenet från järnspisluckan
- Åke Lundgren: Sara Greta - en barnamörderska eller en av dessa små?
- Ulf Lundström: Byarna i Kågedalen
- Gunda Lundström: Ortnamn i Bygdeträsk, Burträsk socken
- Stig-Henrik Viklund: Fotografer i Skelleftebygden
- Stig-Henrik Viklund: Något om sjukkasserörelsen
- Stadshistorisk forskning
- Arkivinventering av Burträsks f. d. kommun påbörjad
- SKEFO - Årsmöteshandlingar
1992 Årsskrift
- Georg Markstedt: Hyllning till Skelleftebygden
- Petrus Burman: Några blad ur Skellefteå stads historia
- Per André: Hägglunda - En okänd herrgård mitt i Skellefteås första stadsplan
- Ulf Lundström: Skellefteå kyrkstad och kyrkplats i äldre tider…
- Lemke, Kjellin & Platen: Annotationer förda under recognosering i Skellefteå socken 1811
- Ulf Lundström: Kinningsbåten - En säregen båttyp
- Stig-Henrik Viklund: Vad man kan hitta i tidningsfilm
- Stig-Henrik Viklund: Burebygdens idrottshistoria
- Per André: Kosacker i Skellefteå socken 1716
- Renoverade småprotokoll nu mikrofilmat
- Lövångers kommun arkivinventerat
- Bildidentifiering av idrottsbilder
- Föreningen SKEFO - Verksamheten 1991
- Föreningen SKEFO - Årsmötet 1992
 
SKEFO:s rapporter - Föregångaren till Skelleftebygden
1991 #4
Tema: Kågedalen - förr och nu
- Ernst Westerlund: Bondekultur i Västerbotten - Ersmark
- Ernst Westerlund: Bondekultur i Västerbotten - Kusmark
- Ernst Westerlund: Bondekultur i Västerbotten - Storkågeträsk
- Ernst Westerlund: Bondekultur i Västerbotten - Hebbersfors och Sandfors
- Arkiv i Kågedalen på Folkrörelsearkivet i Skellefteå
- Stig-Henrik Viklund: Bevara föreningsarkiven
- Weronica Meijer: Jöns Jakobson - inhysing och möbelmålare
- Gamla repslageriet i Kåge
- Kågedalens kyrka
1988 #3
Tema: Boliden möte 23-25 september 1988
- Förord
- Zolo Ostlund: Några milstolpar i Bolidens utveckling
- Lars S Beckman: Planer på ett grovmuseum i Boliden
- Lil Hjertström: Historik och verksamhet vid Bolidens Hembygdsförening
- Carin Lundberg: Föreningsliv i Boliden
- Göran Åberg: Boliden - Brukssamhälle och Trädgårdsstad
- Mera att läsa om Boliden
1987 #2
Tema: Byske möte 13-15 november 1987
- Zolo Östlund: Älven och havet formar en bygd
- Leif Gustafsson: Älven och kusten som resurs för rörligt friluftsliv och turism
- John Olofsson: Byske på sågverksdödens tid
- Åke Lundgren: Gulnade dokument blir romaner
- Ragnar Norde: Något om föreningslivet i Byskebygden
- Lennart Klang: Fornminnesinventeringen för den Gula Kartan i Västerbottens län
1986 #1
Tema: Forskardagarna i Skellefteå 12-13 september 1986
- Förord
- Noel D. Broadbent: Säljägarkulturer I Det Bottniska Området - Ett forskningsprojekt vid Center för arktisk kulturforskning, Umeå universitet
- Annika Hallinder: Folkmedicin
- Lars Jonsson: Några händelser och gestalter kring Skelleftea förutvarande prostgård
- Ulf Lundström: Allmogebåtar i norra västerbotten
- Göran Marklund: Vägar och snallare
- Stefan Nordström: Genetisk genealogisk forskning i Skellefteå-regionen
- Carl Eber Olivestam: Skellefteregionens religiösa struktur under 1800-talet
- John Olofsson: Hur Skellefteå fick sina bibliotek
- Kjell Söderberg: Demografiska Databasen
- Inbjudan att bli medlem i SKEFO