<< Applikationsportalen    Lokalhistorisk portal >>
Förteckning över artiklar >>

Skelleftebygden
Tidning för lokalhistoria

Tidningen utkommer två (2) gånger per år (minst). Varje nummer innehåller artiklar skrivna av lokalhistoriska forskare, aktuell information och föreningsnytt.

Redaktion: Rolf Granstrand, redaktör och ansvarig utgivare.
Tryck: Skellefteå tryckeri AB

Tidskriften finns hos bokhandeln och Skellefteå Museum.
Gamla nummer av tidskriften: Pris 30 kr
kan köpas genom Folkrörelsearkivet, Skellefteå museum tel 0910-880 05

Tidningens historia
Hösten 1986 arrangerade SKEFO ett lokalhistoriskt möte i församlingsgården, Skellefteå lfs. Det blev början till en rad lokalhistoriska möten, som sedan – med ett par undantag – hållits varje år på hösten.

De första mötena redovisades i rapporter, som var baserade på de föreläsningar som hållits året före. 1990 blev det ingen rapport p.g.a. svårigheten att få in föreläsarnas manuskript från Bureå möte. Rapport 4, som presenterades vid Kåge möte 1991, innehöll därför i stället några artiklar som berörde Kågedalen. Därmed upphörde skriften att vara en rapport och blev Skelleftebladet vars första nummer kom 1992.

Klicka på bilden för att visa tidningen som PDF-dokument i ett nytt fönster.

Det går alltid kopiera text från sidorna. Men de äldre numren är skannade och texten skapad genom tolkning av bilderna vilket kan ge en del fel. I alla tidningar finns en klickbar innehållsförteckning, men du kan behöva välja "Bokmärken" för att se den.

2020 #1
Tema: Flottningen
- En avgörande insats...
- Äldre tiders flottning i norra Västerbotten /Ulf Lundström, Degerbyn
- Flottningsföreningen – en välfungerande organisation! /Rolf Granstrand, Sunnanå
- ”Rasten blev till fest!” /Lennart Larsson, Granbergsträsk
- Bröten – ständigt fruktad
- Skellefteälven med biflöden – ett imponerande flottledsystem på sammanlagt över 2 100 kilometer!
- En lång och seg kamp... /Christer Larsson, Ursviken
- Minnesbilder
- Båtarna var viktiga /Jorma Olofsson & Lennart Vikman
- Att växa upp vid älven /Inga-Britt Lundmark, Tuvan
- När kvinnorna tog över... /Rolf Granstrand, Marieberg
- Tid för återställning /Johannes Lindberg, Skellefteå
2019 #2
Tema: Boliden
- Berg - och människor - bröt bygd!
- Bolidenområdet – före Boliden! /Ulf Lundström, Degerbyn
- Boliden - en stödjepunkt för arbetarrörelsen /Tomas Marklund, Morön
- Prolog, från boken ”Med guld i sikte” av Emil Tjärnström och Lars Westerlund, 2000
- Sannerligen ett ”Folkets Hus”! /Catrine Karlsson, Boliden
- Bolidenplanen – den sista i sitt slag /Rune Wästerby, Skellefteå Museum
- Kyrkan mitt i byn /Jan Lundman, Boliden
- ”Det är icke blott i jorden man finner guld...” /Jörgen Andersson, Skellefteå Museum
- OBS! Tidsbild från femtiotalet: ”Hertigdömet Boliden”
- När Kooperativa kom till Boliden /Elvira Nyström, Boliden
- Sjuttiofyra föreningar! /Carin Lundberg
- Kreuger – en olycka för Boliden och Skelleftebygden? /Rolf Granstrand, Sunnanå
- Vilket sjudande föreningsliv! /Elisabeth Wiklund, Bureå
- Strömfors eller Boliden? /Lilly Steinvall (f. 1906)
2019 #1
Tema: Fiskets betydelse – genom alla tider...
- ”...kan inte överskattas” /Rolf Granstrand, ordf SKEFO
- Olaus Magnus vid Bjuröklubb 1519: ”Infödingarna äro mycket förfarna hafsfiskare /Barbro Viklund, Yttervik
- När Gustav Vasa skattlade fisket i fjällträsk, hemträsk och älvar! /Ulf Lundström, Degerbyn
- Sandviken – ett av Skelleftekustens många fiskelägen /Bert Öhlund, Boviken
- Kågnäsets fiskemuseum – under framväxt! /Olle Karlsson, Sunnanå, Hedensbyn
- En fiskares vardag /Lars Morén, Umeå
- Blev jag Skelleftebygdens siste yrkesfiskare? /Lasse Larsson, Bureå
- Vattendragen återfår sina naturliga livsmiljöer /Johannes Lindberg, Fritidskontoret
- Laxfisket i Skellefteälven /Inga-Britt Lundmark, Tuvan
- Sommarmorgon vid havet /Mats Gustavsson, Risön
2018 #2
Tema: Ostvik och Östanbäck
- Hellgrens - från droskrörelse till företagskoncern!
- Ostvik och Östanbäck – från äldsta tid till laga skifte
- En soldatsläkt i Ostvik
- Spännande fynd i Folkrörelsearkivet!
- Så fylldes släktforskningen av liv och människoöden
- Hellgrens - från droskrörelse till företagskoncern!
2018 #1
Tema: Banden tvärsöver!
- Finska flyktingar på väg söderut längs Stationsgatan hösten 1944
- Goda grannar - då och nu...
- Hyllning till en hundraåring!
- Minnen från krigsåren
- Goda grannar genom alla tider ...
- Finska evakueringen hösten 1944
- Fyratusen Skelleftebor med finsk bakgrund!
- Äntligen! Skellefteå finsk förvaltningskommun!
- En av våra stora Finlandsvänner - Svante Lundell
- Ost-hjälpen!
- Idrottsutbytet över Bottenviken
- Finlandsbarnen
- En dag på havet
2017 #2
Tema: Skråmträsk
- Ganska precis i mitten av Skelleftebygden
- Skråmträsk från medeltid till laga skifte
- Hilda - en speciell mejerska
- Axplock från Skråmträsk byakista
- Kvinnorna i Skråmträsk
- Gerda och väckelsen
2017 #1
Tema: Skelleftebygden och Sveriges Riksdag
- Skelleftebygden och Sveriges Riksdag - genom alla tider… /Rolf Granstrand, ordf SKEFO
- Skelleftebygden och riket under 1500- och 1600-talen /Rolf Granstrand
- Frihetstidens maktägande ständer /Ulf Lundström
- Tvåkammarriksdagen /Ulf Lundström
- Västerbottensfrisinnet - något alldeles speciellt … /Rolf Granstrand
- På plats i enkammarriksdagen
- Om socialdemokraterna /Thomas Marklund
- Glimtar från riksdagen /Carin Lundberg
- Med miljön i centrum /Ingegerd Saarinen
- Att vara riksdagsledamot 2017 /Veronica Lindholm
- Margot Wallström, rimligen den mest betydande politikern med rötter i Skelleftebygden
2016 #2
Tema: Byske - något alldeles extra...
- Byske - med laxen i centrum genom tusen år
- De fotograferande bröderna Häggquist
- Ytterstfors – samhället som "försvann"
- Byske - föreningstätast i landet?
- Axel Holmlunds och andra arkiv ...
- Idrottsprofiler i Byske
- Orvar - den störste ...
- Byske hantverksmuseum – en rik skattkista!
- Några gamla hus i Byske
- Ytterstforsmiljöer - ännu idag!
2016 #1
Tema: Gamla vyer och nya berättelser
- Nya berättelser om Skelleftebygden /Rolf Granstrand, ordf SKEFO
- Trä, snö och kyrkor med ro /Eleonora Miola - Medle
- Från Tahirtorget till snöbio på Torget! /Ramy Ibrahim
- Bonnstan i höstskrud - en älskad miljö med rötter tillbaks till medeltiden /Foto: Ulf Torstensson
- Från Bombay till Sörböle ... /Jagdish Desai
- ... och från Aten till Morön! /Iosif Karambotis
- Genom eld och vatten /Marina Georgescu
- Ytterstfors - byn som försvann /Birgitte Grönlund
- Verksamhetsberättelse för SKEFO 2015
2015 #2
Tema: Ljusvattnet, Burträsk med skola och kapell mitt i byn
- Ljusvattnet - en by rik på paradoxer! /Rolf Granstrand, ordf SKEFO
- In Memoriam : Göran Wahlberg (1923-2015)
- Ortnamn kring Ljusvattnet /Fil Dr. Ulf Lundström - Skellefteå Museum
- Josef Nyström – bonde, musiker, hembygdsforskare, fotograf och lokalredaktör
- Spelmansbyn – i ”Spel-Viktors” efterföljd
- Barnmorska, postkassörska och mejerskor
- Skolan - byns största gemensamma satsning!
- En jordbruksby utöver det vanliga
- Om att bo därnaborti vändskiva.. Utomträsk i Sethers /Helena Moen, Ljusvattnet
2015 #1
Tema: Samiskt i Skelleftebygden
- Skelleftebygden som en del av Sápmi! /Rolf Granstrand, ordf SKEFO
- Namnet ”Skellefteå” sannolikt av samiskt ursprung /Professor Em Olavi Korhonen
- Samer vid Skelleftekusten /Barbro Viklund
- Anna Nordlander och det samiska temat /Anders Jansson – Museum Anna Nordlander
- Skellefteå sameförening - kortlivad men viktig! /Elisabet Netteltoft
- Om den samiske kyrkoherden i Skellefteå - Gerhard Jonae och hans son Johan /Lars Jonsson
- Stämningsgården, Kusmark, Drängsmark, Ostvik, Medle, Burön och Eggeliden /Ulf Lundström - Skellefteå Museum
- Renägare och folkhögskollärare /Ann-Charlott Pavval
2014 #2
Tema: Sävenäs
- Det var i Sävenäs det började /Rolf Granstrand, ordf SKEFO
- Sävenäs Järnbruk 1858-1878 /Karl-Ivar Åsander, Holmsund
- Sävenäs och Bessemerstålet /Eric Burström, Innervik
- En sjuttioårig sågverksepok /Karl-Ivar Åsander, Holmsund
- Arbetarrörelsens framväxt i Skelleftebygden - några reflektioner utifrån utvecklingen i Sävenäs /Tomas Marklund, Medlefors Folkhögskola
- Arbetarbostäder i Sävenäs /Annika Hallinder i Linköping, f.d. antikvarie vid Skellefteå Museum
- Sävenäs Nya AB i Företagsarkivet /Gunilla Wikström, Gummark Arkivarie Företagsarkivet i Westerbotten
- ”Den 1 augusti 1914...” /Lars Jonsson
- Maskinhusets historia
2014 #1
Tema: Senmedeltidens guldålder - och klostret som kanske inte hann bli till
- Klosterprojektet - men sen då?
- Arkeologiska undersökningar på Klosterholmen i Bureå 2013
- Färden mot norr
- Om reformationen och klostrens avveckling
- Klosterholmen - oktober 2013
- Klosterträdgården - ett fönster mot himlen
- ”Munkarnas örtagård” - mitt i älven!
- Krokek, Kökar, Torkö...Bureå?
- Pax et bonum - fred och allt gott!
- Olaus Magnus- samtida med Bure Kloster
- En omvälvande period!
- Tidebönen - klosterlivets ryggrad!
- Fisket kring Bureå - då och nu
- Medeltida kyrkorätt
- Med lag skall man land bygga!
- Varför var Bureå så intressant?
- Bure Kloster som utställning
- Anna Andersdotter Bure - en kvinnai händelsernas centrum!
- Föreläsningar/förberedda inlägg inom ramenför ”Klosterprojektet” 2010-2014
2013 #2
- ”Det här med Skelleftebygdens Guldåldrar !” /Rolf Granstrand
- Fem skelleftebyar under femhundra år /Ulf Lundström
- ”EFS och Kyrkan - en spänningsfylld relation !” /Karl Axel Lundqvist
- Parkbron - ett bygge i tiden /Kommunarkivet
- Stiftelsen Tryggheten - ett unikt projekt /Karin Persson
- Att växa upp i Sankt Olov /Anna-Stina Wikström
- Och så fick staden en ny hamn /Britt-Inger Stoltz
- Kyrkoherden som inte hade nån kyrka /Curt Holmbom
- Stadens första industri - Ångbryggeriet /Gunilla Wikström
2013 #1
Tema: Senmedeltiden som guldålder i Skelleftebygden - med byarnas utveckling, sockenkyrkan och Bure kloster
- En guldålder i Skelleftebygden!
- Medeltiden i Skelleftebygden – en skiss
- Olaus Magnus – filmtecknare på 1500-talet!
- Johannes Bureus och legenden om Bure kloster
- Minnesstenen i Uppsala domkyrka
- Skellefteå socken vid medeltidens slut
- Vilka bodde i Bureå under femtonhundratalet?
- C.H Nyström och traditionen om Bure kloster
- Den franciskanska hypotesen
- En väckelserörelse under medeltiden!
- Pilgrimsvandring förr och idag
2012 #3
Tema: Kyrkohistorier
- En stor socken och en liten jubilar /Åke Bäckman, med i SKEFOs styrelse
- Ursvikens kyrka 100 år - Det började med ett sjömanskapell
- Ursvikens kyrka 100 år - Tornet skakade och revs
- Predikan kan numera vara en dialog
- Ingen sjösättning utan Guds välsignelse
- Johannes Berglund beredde vägen för Ursvikens kyrka
- Några ortnamn mellan Skellefteå stad och Skelleftehamn
- K A Fellström – legendarisk skellefteprost och lokalhistoriker
- Tio tusen handskrivna sidor – och mycket mer
- Folkbokföringen inom kyrkan och skattemyndigheten
- Skellefteå storsocken – från medeltid till nutid
- Unika skulpturer i våra kyrkor
2012 #2
Tema: Lövångersbygden
- Lövånger - en unik del av Skelleftebygden! /Rolf Granstrand
- Några ortnamn i Lövångersbygden /Ulf Lundström
- Sixten Åström – en mångsysslare i Lövånger /Inga-Britt Lundmark
- Om ”återfödelsen” av Lövångers kyrkstad /Albert Magnusson
- Lundbergska gården, Vebomark /Christin Dahlgren
- Om Taube i Västerbotten /Gunnar Enqvist
- Grubbedals-Anna, vattenbärerskan /Ann-Kristin Grahn
- Första ålderdomshemmet i Lövånger /Anund Lindholm
- Missionsgåvans äventyrliga resa /Martha Hellgren
- Barndom i Lövånger /Stig Atterhem
- Några Lövångersföretag i arkiven /Gunilla Wikström
- Lövångers församling i korthet /Lars Jonsson
- Folkskollärare Johan Öhman - En framgångsrik jägare
2012 #1
Tema: Skelleftebanan 100 år
- En ovanligt pigg hundraåring! /Rolf Granstrand
- Strid om sträckningen när Skelleftebanan blev till /Åke Bäckman
- Hamnbygget vid Kallholmen slutade med stor skandal
- Från banans första tid /Rolf Granstrand
- Började med öppen eld och karbidlampor /Martha Hellgren
- Reseskildring: ”Järnvägen går i alla möjliga krokar...” /Lennart Westerlund
- Mina iakttagelser under resan 1920 till Nynäs havsbad /Joh. Westerlund
- Resan till Djurås 1922
- Bilder från Skelleftebanan
- Minnen från 25 år vid Skelleftebanan /Thore Sjögren
- Ursviken: Historia nära hamna i containern
- Farligt att bo nära tåget – lilla Karin fångades av plogen
- Massafabriken inledde den andra industriepoken i Clemensnäs /Åke Bäckman
- Assar Svenssons flygskola i Ersmark blev hans sista flygäventyr /Åke Bäckman
- Järnvägen i vägen för vägen /Åke Bäckman
2011 #2
Tema: Drängsmark
- Varför just Drängsmark?
- Min hembygd
- Några äldre kartor över Drängsmark
- Vatten och ångsågen – unik i sitt slag
- Drängsmarks byaförenings verksamhet vid vatten- och ångsågen
- Bilder från förr
- Lindmarkarna – en familj som var med och bestämde i smått och stort!
- Fri kost och bostad i skolsalen...
- Glimtar från det andliga livet
- Gamla dalabrev berättar om 1800-talets marknadsliv
- Femtio spännande år på haven för Adolf Rudholm
- Drängsmark – byn lagom nära
- Långarmedrängsmarkare
2011 #1
Tema: Segelsjöfartens epok
- Har Skellefteftebygden någonsin varit en verklig sjöfartsbygd?
- Den bottniska segelsjöfarten
- Stark efterfrågan grunden för storskalig segelsjöfart
- Med ’Sävenäs’ över världshaven
- Alderholmens varv i Ursviken byggde ’Sävenäs’
- Sandströmarna på Carlgård – en familj av skeppsbyggare
- Karlgårdsarkivet
- Sjömän och skeppsbyggare fram ur glömskan: De blekta porträtten började tala
- Antoinette, detta mästerverk...
- Var ”Delos” den sista seglaren i Clemensnäs? Från idyll till kamp för livet
- Skeppslista för Skelleftebygdens segelfartyg 1770–1892
- Wikströmare har lotsat i 150 år
2010 #2
Tema: Medle
- En av de ursprungliga skelleftebyarna
- Han glömde aldrig åren i Kanada: Oskars drömmar gav en försmak av framtidens smörgåsbord
- Medle på kartan sedan 1648
- Så här såg fåglarna byn vid 1950-talets mitt
- Mäins dö vårs älbume jer?
- Det tragiska mordet i Medle
- Finnforsrövarna och Medle
- Upp och ner med Järnvägen
2010 #1
- Är vi måhända lite hemmablinda?!
- Ett mönsterjordbruk i Skelleftebygden
- Karl-Bertil Stenmark – arbetslivets skildrare!
- Vandringshistoria i de kustnära trakterna
- Ursvikens hamn
- Finnträsk och Johan Petter Lindströms ättlingar
- I Johan Petters stadiga stolar
- Norra Västerbotten - Radikal, samhällsomstörtande och kristendomsfientlig
- Norra Västerbotten - På väg mot hundra
- Ögonblicksbild den 6 juni 2009
2009 #1
I fokus: Märkesåret 1809
- Förord : Vad är det för märkvärdigt med Märkesåret 1809 ?
- Krig och ockupation
- Ett år med nöd och död
- Till Herr Krigsministern och Riddaren Grefve Araktjejev Från Generaladjutanten Grefve Schuvalov
- Fänrik Ståls Sägner och Finska kriget 1808-09
- Skellefteå kompani under finska kriget 1809-09
- Soldater i Skellefteå kompani under kriget 1809-09
- Vapenstilleståndet i Frostkåge
- Rannsakning efter gevär efter finska kriget
2008 #2
I fokus: Skelleftehamn
- Med Rönnskär som hembygd !
- Min uppväxt i Skelleftehamn
- ”Blixten” från Skelleftehamn
- Så började det …
- Var Kreuger en olycka för Skelleftebygden ?
- ”Tjänstemännen, det var en värld för sig …”
- Några viktiga årtal i Skelleftehamns utveckling
- Några glimtar från idrottslivet i Skelleftehamn
- ”Ung Skelleftepräst på villovägar !?”
2008 #1
I fokus: Bureå
- Förord
- Mozart - Det sista stora segelfartyget i Bureå hamn 1933
- Viktiga händelser vid Bure industrier åren 1794-1992
- P.O. Enquist - "En lifsfråga af första rang"
- Medaljörer vid Strömsholms såg 1905
- Stormarknad i Bureå för 125 år sen!
- Skilda världar
- Några glimtar ur Johan Marklunds arkiv från sommaren och hösten 1869
- Gunnar Enqvist - Flytten från Höstmora
- Gunnar Enqvist - Kasernungar
- Kontor vi ännu minns
- Branden som färgade himlen i Finland!
- Gästgivare, postbonde, sågverksägare och skeppsredare
- Om Maja Åström
- Splitvedsjäntor i Bureå 1913
  1992
- Hyllning till Skelleftebygden (dikt av Georg Markstedt)
- Några blad ur Skellefteås stads historia (Petrus Burman)
- Hägglunda – en okänd herrgård mitt i Skellefteås första stadsplan (Per André)
- Skellefteå kyrkstad och kyrkplats i äldre tider (Ulf Lundström) …
- Annotationer förda under recognosering i Skellefteå socken 1811 (af Lemke, Kjellin & Platen)
- Kinningsbåten – en säregen båttyp (Ulf Lundström)
- Vad man kan hitta i tidningsfilm (Stig-Henrik Viklund)
- Burebygdens idrottshistoria (Stig-Henrik Viklund)
- Kosacker i Skellefteå socken 1716 (Per André)