Information om Dialektlexikon

Ordboken är gratis att använda och vem som helst kan kommentera orden inklusive att bifoga egna ljudfiler i mp3-format. Den tekniska lösningen medger att fler dialekter kan läggas in. En kopia av lexikonet kommer att tillställas Skellefteå museum för att säkerställa att lexikonet finns kvar i framtiden.

Grunden till detta digitala lexikon är skanning av Thorsten Marklunds lexikon över Skelleftemålet. Den är kompletterad med Sven Mikaelsson N’olbok.

Lexikonet kommer allt eftersom att kompletteras med andra ord från andra ordlistor och enskilda personer. En person som bidragit med mängder av ord är Jerry Bergstedt. Det framgår av lexikonet varifrån de olika orden kommer.

Endast administratörer kan lägga in ord i lexikonet men vem som helst kan föreslå tillägg. Tilläggen kommer att anpassas till Thorsten Marklunds system för uttal och allt eftersom skapas det ljudfiler till orden så att det går att lyssna på dem.

Den grupp som tagit fram riktlinjerna för lexikonet och som kommer att arbeta vidare med detsamma har utsetts av Skellefteå lokalhistoriska förening (SKEFO). Den består av Ulf Lundström från Skellefteå museum, Sven Mikaelsson ordlisteförfattare, Stig Sandström digital expert, Kjell Stenberg Skellefteå hembygdsförening, Monica Warg och Barbro Viklund. De sistnämnda från Kvarnspelsgruppen. Den tekniska lösningen har utarbetats av Stig Sandström vilken även gjort skanningen.

Övergripande beskrivning av webbplatsen

Genom att klicka på ett menyval så visas dess sida i en ny flik i applikationen, Den sidan kommer att i menyn vara markerad med mörk bakgrund. Skärmkopian är alltså hämtad från sidan ORDBOKEN

De val som finns är nedanstående. Klicka på namnet/symbolen för snabbhopp till det avsnittet här nedan,

ORDBOKEN där ord kan sökas fram och presenteras i en lista.

KOMMENTERA ger alla möjlighet att kommentera enskilda ord, föreslå nya ord eller allmänt kommentera ordlistan. Sidan visas när det klickas på

ÄNDRA ORD där uppgifterna om befintligt ord kan ändras. Menyvalet visas bara då sidan visas som ett resultat av att användaren klickat på ändra-symbolen i ordboken. Det är bara administratörer som kan ändra uppgifter.

NYTT ORD kan väljas av den som kan identifiera sig som administratör. Där kan nya ord skapas i ordlistan inklusive att ljudfiler kan laddas upp.

KOMMENTARER visar alla kommentarer som skrivits in med de senaste först.

KONTON används för att administrera administratörernas användaridentitet och lösenord och kräver behörighet för att användas

LOGGA IN ger möjlighet att ange användaridentitet och lösenord som administratör. Formuläret visas automatiskt om en ej inloggad användare begär tillgång till en skyddad sida

visar dennna sida.

ORDBOKEN

Högst upp på sidan anger du vad du vill söka efter och trycker därefter på <Sök>

Dialekt används för att välja ordlista. Här är "Skelleftemål" vald

Sökvärde fylls i med det man vill söka efter. Sökning sker på teckensekvens så sökning i dialekt på bek ger bl.a. âbeka och bekkel som träffrader

Sök i kolumn Dialekt/Svenska används för att precisera om det är ett dialektalt eller svenskt ord som sökvärdet ska matchas mot

Matchning sökvärde Grov/Exakt anger precisionen i matchningen. Grov matchning rekommenderas för att undanröja problemet med "felstavat" sökvärde. Med sökvärde djait och sökning i dialekt-kolumnen fås följande träfflistor:
– Grov: djait, djaait, djai`tbä'r, djai`ting och djai`tingdö'll
– Exakt: djaitVid klick på så höppnas ett formulär där det går kommentera hela lexikonet. En vanlig användning är att föreslå nya ord.Resultatet av att trycka på knappen <Sök> är vanligtvis att en träfflista presenteras. Oftast har man fått träffar och då är den enligt ovanstående mönster. Resultatet kan också bli:Om resultatet är en träfflista som är så omfattande att visningen måste delas upp på flera sidor så visas en klickbar navigation före och efter listan.

Träfflistan

Träfflistan är sorterad i bokstavsordning på kolumnen "Dialekt". Den innehåller det dialektala ordet, dess svenska översättning, ibland en fras eller kommentar, historik om vad som är källan, vem som lagt in uppgiften och ändrat den samt länkar för att ändra och kommentera.

Symboler som förekommer:

Lyssna. Klickas den så spelas en ljudfil upp.

Källa. Håll muspekaren över symbolen så visas varifrån ordet är hämtat.

Upplagd av. Håll muspekaren över symbolen så visas vem som ursprungligen lagt in ordet i lexikonen och när det skedde

Ändrat av. Om symbolen visas så är ordet ändrat efter det att de ursprungligen lades upp. Håll muspekaren över symbolen så visas vem som gjorde detta och när det skedde

Ändra. Klick på symbolen resulterar i att sidan ÄNDRA ORD visas. Bara de som har behörigheten redaktör kan utföra ändringar. De som inte är identifierad som en sådan måste ange identitet och lösenord inann sidan visas.

Kommentera. Klick på symbolen resulterar i att sidan KOMMENTERA visas

KOMMENTERA

Denna sida visas om det klickats på . Alla kan kommentera ordlistan som sådan eller enskilda ord i den.

Att kommentera ordlistan förändrar inget i den men när det här klickas på <posta> så går de epost till redaktör för detta lexikon. Denne kan använda kommentaren för att förändra ordlistan. Alla gjorda kommentarer visas också i sidan KOMMENTARER

ÄNDRA ORD

Här kan uppgifterna om ett ord ändras. Klicka på knappen <Ändra> efter att ha ändrat klart.Det går också ta bort ordet ur ordlistan med knappen <Bort>. För att förhindra oavsiktlig radering av ord så måste radering godkännas innan den verkställs.

NYTT ORD

Här kan uppgifterna om ett ord ändras av den som är redaktör. För den som inte är inloggad så kommer det att visas ett formulär därKlicka på knappen <Ändra> efter att ha ändrat klart.Det går också ta bort ordet ur ordlistan med knappen <Bort>. För att förhindra oavsiktlig radering av ord så måste radering godkännas innan den verkställs.

KOMMENTARER

Här listas kommentarerna med den aktuellaste först.

Före varje kommentar så visas "Uppgift som kommenteras" som det ser ut just nu och inte som när kommentaren lämnades.

Om flera på varandra följande kommentarer avser samma uppgift så upprepas inte "Uppgift som kommenteras" för varje kommentar

KONTON

Här skapas, ändras och tas bort uppgifter om redaktörer- Alla som själva är redaktör har behörighet till sidan.

Klickas det enligt bild på så hämtas uppgiften om den redaktören för ändring. Det går då också ta bort denne.

Genom att klicka <nytt konto> så går det att lägga till en ny redaktör.

LOGGA IN

Om du försöker nå en sida som det krävs behörighet för så kommer formuläret att visas så att du kan identifiera dig som redaktör. Sidan nås också genom menyvalet LOGGA IN

Om Dialektlexikon

Menyvalet leder till att denna informationssida visas.