Skelleftebygdens Släktforskares webbplats är nu inkluderad i Lokalhistorisk portal!

Ändra alla bokmärken https://www.skellefteforskare.se/... så att de istället pekar på https://www.lokalhistoriaskelleftea.se/