<< Skelleftebygdens släktforskare    << Lokalhistorisk portal   
<< Digitaliserade Skelleftebygden

Artiklar i Skelleftebygden

Tidningen utkommer två (2) gånger per år (minst). Varje nummer innehåller artiklar skrivna av lokalhistoriska forskare, aktuell information och föreningsnytt.

Många av artiklarna i de tidigare utgåvorna kan fortfarande vara av intresse för nya medlemmar och andra. Därför presenterar vi här en förteckning över innehållet i de olika årgångarna. I varje nummer finns dessutom en rapport om SKEFOs verksamhet.

Det finns ett antal resterande exemplar av de flesta årsskrifterna. (Inget överex av rapporterna). Häften kan beställas till ett pris av 30 kr + porto. Om det inte finns kvar häften att sälja kan vi göra kopia av önskad artikel till självkostnadspris + porto.

Tidigare i vår medlemsskrift (t.o.m 2009/1) publicerade artiklar i författarordning
Författare Titel Häfte
af Lemke, Kjellin & Platen Annotationer förda under recognosering i Skellefteå socken 1811 S 1992
Andersson Linnea  Att vara herrskapspiga i Skellefteå på 30-talet S 1997
Andersson Sandra  Vadmal och livstycken S 2007-1
Andersson Siv Presentation av Skellefteå Museum S 2001-2
André Per Jägmästare Lagerquist i Skellefteå Revir S 2000
André Per Renstölder inom Skellefteå socken omkring 1830: Johan Orre och Nils Johansson i Bastulund/ Anders Hällström i Klintträsk/ S 2000
André Per Renstölder inom Skellefteå socken omkring 1830: Nils Andersson i Jörn / ¤ Slumpare och Gers i Hobergsliden/ Slutord S 2000
André Per Järnvägens materialväg genom Jörns socken S 2001-1
André Per Skeppsbyggnadsvirke i Skellefteskogen 1759 (Skeppsvarv och sjöfart) S 2001-1
André Per Kyrkvägarna från  Ersmark S 2001-2
André Per Stockholmshandlare satte fart på Skellefteå ... S 2002-1
André Per 1806 blev ett dystert år för skeppare Degerman i Degerbyn S 2002-2
André Per Skeppsbyggen vid Kinnbäck S 2003-1
André Per En olaga sockenstämma 1797 S 2003-2
André Per Sorglig början på järnvägstrafiken till Jörn S 2003-2
André Per Anna Hamilton-Geete i Skellefteå S 2004-1
André Per Samisk barrtäkt S 2004-1
André Per Månen S 2004-2
André Per Vådeld i Åselet S 2004-2
André Per Jägmästare F O Bremberg i Skellefteå  S 2005-1
André Per När gossar inte fick valla korna S 2005-1
André Per Linné i Skellefteå S 2006-1
André Per Åverkan på kronoskog inom Skellefteå 1635 - 1984 S 2006-1
André Per Älgens historia i Skellefteå S 2007-2
André Per  Hägglunda – en okänd herrgård mitt i Skellefteås första stadsplan S 1992
André Per  Kosacker i Skellefteå socken 1716 S 1992
André Per  Skellefteå nordligaste punkt S 1993
André Per  Första ångsågen i Västerbotten S 1994
André Per  En handelsresa till Stockholm 1807 S 1995
André Per  Grovbladiga sågar i Skellefteå före 1830 S 1995
André Per  Hållskjuts S 1996
André Per  Moröns silvergruva S 1996
André Per  Pottaska i Skellefteå S 1997
André Per  CF Liljevalch och Skellefteå hälsobrunn S 1999
André Per  Norsjöbilder 1858 S 1999
André Per  Samer i skelleftetrakten under 1700-talet (–Vildren i Norsjö omkring 1700/ – S 1999
André Per  Sökte silver fann järn S 1999
Antonsson Jimmy Barnamord S 2007-1
Beckman Lars S. Planer på ett gruvmuseum i Boliden. Från forskardagar i Boliden 1988 R 3 1989
Bengtsson Mikael Förstår du dåtiden, greppar du samtiden S 2005-1
Berglund Aina  John Lövmark berättar (Dialektalt) S 2003-1
Berglund Pernilla Kvinnorna på SKEGA S 2005-2
Bjur Sigvard Slattanna S 2004-1
Boström Allan Två ämbetsberättelser från 1867 - 68 S 2003-1
Boström Allan Silvervägen  –  106 år innan den blev till S 2004-1
Boström Allan  Nils Nordlander – stadsgrundare och kommunalman.(Nordlandersymposiet 2000) N 2000
Broadbent Noel O. Säljägarkulturer i det Bottniska området (Från forskardagar i Skellefteå 1986) R 1 1987
Burman Petrus  Några blad ur Skellefteå stads historia S 1992
Burström Ossian Willwass visa – Gånglåt från 1700-talet nedtecknat av Ossian Burström S 1997
Bäckman-Boberg Gun En unik brevsamling : Sextioen brev från Klemensnäs ! S 2000
Bäckström Stina Kronohäktet på Sunnanå S 2002-2
Carlsson Hilding Axel Fredrik Baeckström - Kågedalens förste kyrkoherde S 2006-1
Edholm Nisse Glimtar från idrottslivet i Skelleftehamn S 2008-2
Edholm Nisse Några viktiga årtal S 2008-2
Edlund Bo-Göran  Folkrörelsearkivet i Västerbotten S 2001-1
Elever i Sunnanåskolan Sunnanås historia på vårt sätt Ur Sunnanå-skolans forskning (SKEFOs skolprojekt) S 2001-1
Engberg Elisabeth Nils Nordlander – En ny plan för fattigvården (Från Oknytt 2003/1-2) N 2004
Engberg Elisabeth Byorganisation under 1800-talet i Skellefteåregionens byar S 2003-1
Engberg Elisabeth Bevara byarkiven S 2004-1
Engberg Elisabeth Efterlysning av fotografier S 2004-1
Engberg Elisabeth Femhundra år under kyrkans valv S 2007-2
Enquist P.O En lifsfråga af första rang S 2007-2
Enquist P.O. ”En lifsfråga av första rang" S 2008-1
Enqvist Gunnar Flytten från Höstmora, Kasernungar S 2008-1
Enqvist Mikael Om fotografen Maja Åström S 2008-1
Eriksson - Sundberg Ewa Orglar och orgelbyggare i Norsjö socken S 1999
Eriksson Birger En kyrklig historia. Hårdkoka lokalfakta. S 2006-2
Evelina Båverman: Namnexplosion & en massa Johan S 2007-1
Fahlgren Folke Det sista skutbygget i Västerbotten (Skeppsvarv och sjöfart) S 2001-1
Finnberg Lotten m.fl Kyrkorna i Norsjö S 1999
Forsgren Sture Posten i Kusmark S 2005-2
Forsman Erna Fakta om Bure arkiv S 2003-1
Forsman Erna Kustbanan, föregångare till Botnia- banan S 2003-1
Forsman Erna Glimtar ur Bure Arkiv S 2003-2
Fossland Thor Gästspanaren S 2004-2
Foto Medaljörer 1905 S 2008-1
Foto Splitvedsjäntor S 2008-1
Foto Skorstensbygget på Rönnskör 1928 S 2008-2
Gedda Wizelius Anne-Marie Flickan från Byske. En tårdrypande familjehistoria med anknytning till Byske. S 2006-2
Granstrand Rolf SKEFOs Sommarseminarium ”Kulturgräns norr” S 1999
Granstrand Rolf Skellefteå – sjöfartsbygd som vänt havet ryggen !? (Skeppsvarv och sjöfart) S 2001-1
Granstrand Rolf Till  Eivor Anderssons minne S 2001-1
Granstrand Rolf Rapport från sommarn 2001 S 2001-2
Granstrand Rolf Vårtal 2001 S 2002-2
Granstrand Rolf Skellefteå kompani under Finska kriget 1808 – 09 (del 1) S 2003-1
Granstrand Rolf Skellefteå kompani under Finska kriget 1808 – 09 (del 2) S 2003-2
Granstrand Rolf Förord Skelleftebygden 2005-2 S 2005-2
Granstrand Rolf Förord S 2006-1
Granstrand Rolf Guldfeber.  Förord med bl.a. kommentarer till Åke Lundgrens bok med samma namn. S 2006-2
Granstrand Rolf En Skellefteåkonstnär från Frihetstiden S 2007-1
Granstrand Rolf Jubileumshysteri S 2007-2
Granstrand Rolf Lokalhistoria med Bureå i centrum S 2008-1
Granstrand Rolf Kreuger – en olycka för Skelleftebygden? S 2008-2
Granstrand Rolf Med Rönnskär som hembygd! S 2008-2
Granstrand Rolf Förord: Vad är det för märkvärdigt med Märkesåret 1809? S 2009-1
Granstrand Rolf Ske-å kompani under 1808-09 S 2009-1
Granstrand Rolf Den 15 maj 1809 S 2009-1
Grensjö Bengt Småfolkets historia i skolan (Från forskardagar i Skellefteå 1986) R 1 1987
Grönlund Birgitta Ett år med nöd och död S 2009-1
Grönlund Janny  Om tjäderjakt och taningar S 2000
Gustafsson Leif Älven och kusten som resurs for rörligt friluftsliv och turism  (Från forskardagar i Byske 1987) R 2 1988
Gustafsson Peter Pristagarens tack  (I Ernst Westerlunds fotspår) S 2002-1
Gustafsson Peter  Chappman och saltströmmingen S 1994
Gustafsson Peter  Lokalhistoriskt institut – Förslag S 1995
Gustafsson Peter  Nödåret 1867 – ur styrmannen Gustaf Holmströms S 1996
Hallinder Annika Folkmedicin (Från forskardagar i Skellefteå 1986) R 1 1987
Hedberg Viktor ”Tjänstemännen var en sort för sig ...” S 2008-2
Hedlund Mona Så började det S 2008-2
Hjertström Lil Historik och verksamhet vid Bolidens Hembygdsförening (Från forskardagar i Boliden 1988) R 3 1989
Holmbom Curt Skellefteå orkesterförening S 2004-1
Holmqvist Mathilda Hälsningar från Amerika S 2002-1
Holmström Oskar/Backman Aina Oskar och tjuren S 2001-2
Hägglund Johannes  En urgammal historia - Sport i skelleftebygden S 2007-1
Högström Pehr Tal om "Lantmannagärningar i Västerbotten, särskilt i Skellefte socken S 2007-2
Johansson Egil Nils Nordlander – i undervisningens tjänst. (Nordlandersymposiet 2000) N 2004
Johansson Egil Möten med kyrkböckernas rikedomar – minne, metod och mening S 2003-1
Johansson Lage  Nöjeslivet i skelleftebygden – del 1 S 1994
Jonsson Lars Några händelser och gestalter kring Skellefteå förutvarande prostgård (Från forskardagar i Skellefteå 1986) R 1 1987
Jonsson Lars Stiftsgården 40 år S 2004-2
Karlgren Lars  Nils Nordlander – sparbanksgrundaren. (Nordlandersymposiet 2000) N 2000
Klang Lennart Fornminnesinventeringen för den ”Gula Kartan” i Västerbottens län (Från forskardagar i Byske 1987) R 2 1988
Korhonen Olavi/Lundström Ulf Samerna och Skelleftebygden S 2001-2
Kågedal Lennart Gabriel Marklin och kontakterna med hembygden S 2006-1
Landström Per Vapenstilleståndet i Frostkåge S 2009-1
Landström Sten Sture Gabriel Marklin S 2005-1
Larsson Christer Det framtida Lokalhistoriska institute S 2003-1
Lidman Sara  Prosten Sörlander i jernbanesviten. (Nordlandersymposiet 2000) N 2000
Lindblom Nils Burträsk blir socken Utdrag ur "Burträsk sockens historia, del 1: Sockenbildningen". S 2006-2
Lindfors Erika  Linné i Skellefteå S 2007-1
Lindgren Emelie  Om tomtar och troll S 2007-1
Lindgren Gunnar Nostalgisk vaggvisa S 2004-1
Lindgren Lennart och Jonsson Lars Pehrkällarens historia S 2006-1
Lindholm Elina  Nattfrieriet - 1700-talets dejtande S 2007-1
Lindmark Ann-Mari Byarna Gran och Slyberget S 2005-2
Lindström Ove Sörböle S 2002-2
Lingdén Markus  Skellefteå - En ovanligt senfärdig stad S 2007-1
Linn Viklund: Tidernas träbro S 2007-1
Lundberg Carin  Föreningsliv i Boliden (Från forskardagar i Boliden 1988) R 3 1989
Lundberg Knut  Bondhustrun i Lappvattnet som lämnade make och hem S 1997
Lundgren Åke Gulnade dokument blir romaner – om Tåmförsten, Brattlid-Jonk och andra (Från forskardagar i Byske 1987) R 2 1988
Lundgren Åke Sara Greta - en barnamörderska eller en av dessa små? S 1993
Lundgren Åke Andligt liv och fattigvård (Malåartikel) S 2001-2
Lundgren Åke Malå korskyrka – templet som skulle rymma hela samhället (Malåartikel) S 2001-2
Lundgren Åke Mörtsell den förste och störste (Malåartikel) S 2001-2
Lundgren Åke Skogsbranden som födde osämja och försoning (Malåartikel) S 2001-2
Lundgren Åke Spelmannen Arvid Sjöström (Malåartikel) S 2001-2
Lundgren Åke Unika dokument från Malå kommuns födelse (Malåartikel) S 2001-2
Lundmark Inga-Britt Lokalhistoriska insatser i skolan S 2007-2
Lundmark Ingvar  Minnesbilder av Ernst Westerlund S 2000
Lundqvist Karl Axel  Nils Nordlander – i skuggan av nyläseriet. (Nordlandersymposiet 2000) N 2000
Lundqvist Karl-Axel När socknen skulle välja präst 1922-23 S 2003-1
Lundström Gunda  Ortnamn i Bygdeträsk, Burträsk socken S 1993
Lundström Ulf Allmogebåtar i norra Västerbotten (Från forskardagar i Skellefteå 1986) R 1 1987
Lundström Ulf Kinningsbåten – En säregen båttyp S 1992
Lundström Ulf Skellefteå kyrkstad och kyrkplats i äldre tider S 1992
Lundström Ulf Byarna i Kågedalen S 1993
Lundström Ulf Jörn på 1500- och 1600-talen S 1993
Lundström Ulf Bureätten och Bureå Kloster S 1994
Lundström Ulf Kågnäset och området vid Skellefteälvens mynning S 1994
Lundström Ulf Den äldsta jordbruksbebyggelsen i Skelleftedalen S 1995
Lundström Ulf Norrböle By S 1995
Lundström Ulf Fjällträskfisket ännu en gång S 1996
Lundström Ulf Medeltida laxfisken i Skellefteå socken S 1996
Lundström Ulf Vårdkasberg i norra Västerbotten S 1997
Lundström Ulf Lokalhistoriskt institut – en rapport S 2000
Lundström Ulf Med älven i centrum – några notiser från byarna mellan Skellefteå stad och Ursviken. S 2000
Lundström Ulf Sjöfart och hamnar i Skelleftebygden från 1500-talet till 1700-talet (Skeppsvarv och sjöfart) S 2001-1
Lundström Ulf Älven var stadens livsnerv S 2002-2
Lundström Ulf Några källor för släkt- och hembygdsforskning. S 2003-1
Lundström Ulf Bureåsen och Bureå S 2003-2
Lundström Ulf Vill du hjälpa Lokahistoriska institutet med forskning? S 2004-1
Lundström Ulf Nyutkomna böcker under det senaste halvåret S 2005-1
Lundström Ulf Kungsgropen S 2005-2
Lundström Ulf Linné, kåtor och bastur S 2006-1
Lundström Ulf Och jag döper dig till … S 2006-1
Lundström Ulf Bokanmälningar S 2006-2
Lundström Ulf Nybyggen längs Bureälven S 2006-2
Lundström Ulf Några ortnamn vid Burträsket S 2006-2
Lundström Ulf Litteraturtips S 2007-2
Lundström Ulf Krig och ockupation S 2009-1
Lundström Ulf Inlämning av vapen S 2009-1
Lundström Ulf Glimtar ur Johan Marklunds arkiv S 2008-1
Löfstedt Stefan Gästgivare, postbonde, sågverksägare m.m. S 2008-1
Magnusson Albert  Emigrationen och Lövånger 1860 - 1960 S 1996
Magnusson Albert  Båtvarv vid Lövångerskusten  (Skeppsvarv och sjöfart) S 2001-1
Marklund Göran Vägar och snallare (Från forskardagar i Skellefteå 1986) R 1 1987
Marklund Göran Läxläsning i skenet från järnspisluckan S 1993
Marklund Göran Åtta scener från Jörns station. Historisk kavalkad framförd vid järnvägens 100-årsjubileum S 1993
Marklund Göran Allmänneligen efterlyses S 1999
Marklund Göran Skolplanscher i Fjällboheden S 2000
Marklund Göran Visitkort S 2000
Marklund Göran Garaselet (ur Sevärt i Jörns socken) S 2002-2
Marklund Göran Ett tack av EW pristagaren 2002 S 2003-1
Marklund Göran Artur Lindgren S 2004-1
Marklund Göran Severin Schiöler – en ädling i storskogen S 2004-1
Marklund Göran Birkarlar i Lappviken ? S 2004-2
Marklund Göran Bibelöversättaren S 2005-1
Marklund Göran Storsvagåren S 2005-2
Markstedt Georg  Hyllning till Skelleftebygden (dikt) S 1992
Meijer Weronica  Jöns Jakobson — inhysing och möbelmålare (Till höstmötet i Kåge 1991) R 4 1991
Mikaelsson Sven Lögåmrolit S 2001-2
Mossberg Kenneth Förteckning på kronohemman och nybyggen i Lövånger och Burträsk socken anno 1823 S 1997
Nilsson Hjalmar Vägbyggare S 2002-2
Nilsson Hjalmar Minnen från elektrifiering av byar på trettiotalet S 2005-1
Nilsson Nina Mamsell Renhorn - Krigets värdinna S 2007-1
Nilsson Nina Striden vid Lejonströmsbron S 2007-1
Nilsson Tage  Lokalhistoria i skolan/Moröskolans utställning (SKEFOs skolprojekt) S 2001-1
Norde Ragnar Något om föreningslivet i Byskebygden (Från forskardagar i Byske 1987) R 2 1988
Nordström Britt-Mari Nils Schillmark, en 1700- talskonstnär från Skellefteå S 1995
Nordström Britt-Mari Bodbergs-Sara…. S 1999
Nordström Britt-Mari Pietism och herrnhutism i 1700-talets Skellefteå S 2001-2
Nordström Britt-Mari Herrnutismen i Skellefteå S 2002-1
Nordström Britt-Mari/ Mannberg Ulf Bondhammars bruk och såg S 2002-1
Nordström Guy  Nils Schillmark Collection (Foto) S 2007-1
Nordström Stefan Genetisk genealogisk forskning i Skellefteå-regionen (Från forskardagar i Skellefteå 1986) R 1 1987
Norrfors Erik Flygbild över Jörn S 2004-2
Nyström Josef  (Don José) Nils Johan Lundmark – En Burträsk-profil S 1997
Olivestam Carl Eber Skellefteåregionens religiösa struktur under 1800-talet (Från forskardagar i Skellefteå 1986) R 1 1987
Olofsson John Hur Skellefteå fick sina bibliotek (Från forskardagar i Skellefteå 1986) R 1 1987
Olofsson John Byske på sågverksdödens tid (Från forskardagar i Byske 1987) R 2 1988
Perman OA Skellefteå 1918 S 2002-2
Persson Bo Om tabellverket och Demografiska Databasen S 2001-2
Persson Bo Demografiska Databasen 30 år S 2003-2
Persson Jenny  Bröllopstraditioner i Skellefteå S 2007-1
Persson Sonja Att skriva en byabok S 2005-2
Rudberg Signe Människan och elektriciteten i Skellefteå S 2007-2
Selin Christer Mozart - det sista stora segelfartyget S 2008-1
Selin Christer ”Blixten” från Skelleftehamn S 2008-2
Sjuvaloff Rysk General Brev till krigsministern S 2009-1
Sjögren Thore Glimtar från Norrböle S 2002-1
Skoglund Urban Tillväxt med vårt goda minne S 2003-2
Strandberg Kerstin  Gruvligt från Kågeträsk S 1995
Strömholm Stig  Nils Nordlander – i Uppsala och Stockholm. (Nordlandersymposiet 2000) N 2000
Styrelsen för Skefo Brev till kommunstyrelsen S 2007-2
Sundman Egil Branden som färgade himlen i Finland S 2008-1
Sundman Egil Viktiga händelser 1794-1992 S 2008-1
Susanne Karlsson: Att lära för livet S 2007-1
Söderberg Kjell Demografiska databasen (Från forskardagar i Skellefteå 1986) R 1 1987
Söderlund Tobias  Soldatlivet - Dödsdom eller drömyrke? S 2007-1
Södermark Jona Kyrkstigen - En vandring i historien de fyra milen mellan Burträsk och Skellefteå S 2006-2
Tjernberg Carlsson Signe Kågeda1ens kyrka (dikt) (Till höstmötet i Kåge 1991) R 4 1991
Tåg Eskil Katsafisket i Kattisträsk S 2004-1
Tåg Eskil Spelekor i Kvarnåsen och Gårdbäck i Norsjö kommun S 2005-1
Wahlberg Göran Gruvor inom Guldriket S 2001-2
Wahlberg Göran Vandringsleden/kyrkstigen Brännvattnet – Gummark – Lund S 2002-1
Werkmäster Barbro  Anna Nordlander – konstnär och prostdotter. (Nordlandersymposiet 2000) N 2000
Westerlund Ernst Bondekultur i Västerbotten: ERSMARK (Till höstmötet i Kåge 1991 Skriven på 1940 – 50 talen) R 4 1991
Westerlund Ernst Bondekultur i Västerbotten: HEBBERSFORS OCH SANDFORS (Till höstmötet i Kåge 1991 Skriven på 1940 – 50 talen) R 4 1991
Westerlund Ernst Bondekultur i Västerbotten: KUSMARK  (Till höstmötet i Kåge 1991 Skriven på 1940 – 50 talen) R 4 1991
Westerlund Ernst Bondekultur I Västerbotten: STORKÅGETRÄSK (Till höstmötet i Kåge 1991 Skriven på 1940 – 50 talen) R 4 1991
Westerlund Ernst Slädar, kärror och andra transportredskap – En översikt över beståndet i länets norra del S 1997
Westerlund Ernst På isiga vägar i lappmarken (I Ernst Westerlunds fotspår) S 2002-1
Westerlund Ernst Soldaten nr 86 Lejon S 2005-2
Westerlund Ernst Ur Kågedalens historia S 2005-2
Westerlund Lars Gästspanaren” Är det dags att bränna ner hembygdsgårdarna S 2003-1
Westerlund Lars Med smak av Västerbotten S 2003-1
Westerlund Lars Innovatören: Om Alvar Lindmark. Hur det började S 2006-2
Westerlund Lars Med känsla för trä. Det ambulerande sågverket blev starten till Martinsons träimperium. S 2006-2
Westerlund Lars Västerbottens guld. Eleonora Lindström satte Västerbottensosten på världskartan. S 2006-2
Westerlund Lennart Glimtar ur Kågedalens industrihistoria S 2005-2
Westermark Kurt  En personlighet: Carl Elon Sellstedt S 2002-2
Viklund Barbro Glimtar från Bergsbyn S 2000
Viklund Barbro Förr i tin da fanns he tin S 2002-1
Viklund Barbro Sältran och järn i sandtäkten S 2003-2
Viklund Barbro Kontor vi ännu minns S 2008-1
Viklund Barbro Stormarknad i Bureå för 125 år sen! S 2008-1
Viklund Karin Vikingatida samer vid Fågelsvattnet ? S 2003-2
Viklund Stig-Henrik Arkiv i Kågedalen på Folkrörelsearkivet i Skellefteå september 1991 (Till höstmötet i Kåge 1991) R 4 1991
Viklund Stig-Henrik Bevara föreningsarkiven! (Till höstmötet i Kåge 1991) R 4 1991
Viklund Stig-Henrik Gamla repslageriet i Kåge (Till höstmötet i Kåge 1991) R 4 1991
Viklund Stig-Henrik Burebygdens idrottshistoria S 1992
Viklund Stig-Henrik Vad man kan hitta i tidningsfilm S 1992
Viklund Stig-Henrik Fotografier  Skelleftebygden S 1993
Viklund Stig-Henrik Något om sjukkasserörelsen S 1993
Viklund Stig-Henrik Att inventera föreningsarkiv – exemplet Burträsk f d kommun S 1994
Viklund Stig-Henrik Svenska nykterhetsföreningar på 1840-talet – särskilt den i Skellefteå S 1994
Viklund Stig-Henrik Vad  F.K.P.R.  betydde S 1994
Viklund Stig-Henrik Undersök folkrörelserna! Om pågående och framtida  forskning S 1995
Viklund Stig-Henrik Föreningslivet i Lövånger S 1996
Viklund Stig-Henrik Skellefteå Ni-förening i riksperspektiv – Ett första försök S 1996
Viklund Stig-Henrik Arkivinventering Skellefteå – och lite till S 1997
Viklund Stig-Henrik Curiositets - cabinette i Skellefteå 1895 !? S 1997
Viklund Stig-Henrik Arbetet med Ernst Westerlunds bibliografi S 2000
Viklund Stig-Henrik Den förste ambulerande fotografen i Skellefteå – ett 150-årsminne S 2004-2
Viklund Stig-Henrik Något om Skellefteås äldre biografhistoria S 2005-1
Wikström Gunilla Burträskarn som utvandrade till Canada S 2007-2
Wikström Gunilla Företagsarkivet i Västerbotten S 2008-2
Wikström Lester Kyrkotraditioner i Skelleftebygden kring sekelskiftet 1700 S 2003-2
Wikström Lester Kryptisk handskrift på museet S 2004-1
Wikström Lester Ska vi tacka ryssen för Luleå stift S 2004-2
Wikström Lester ”Ung Skelleftepräst på villovägar!!" S 2008-2
Wikström Lester Från min uppväxt i Skelleftehamn S 2008-2
Willig Folke Älvsflottarens minnen S 2006-2
Wingård: Per  Alla tiders sockenkyrka S 2007-1
Åberg Göran  Boliden – Brukssamhälle och Trädgårdsstad (Från forskardagar i Boliden 1988) R 3 1989
Åkerlund Jesper  Skellefteå Nationella Ungdomsförening – nazism eller naiv nationalism? S 2000
Åkesson Harry Sånger till Västerbotten S 1999
Åkesson Harry Gatunamn i Skellefteå S 2001-1
Åkesson Harry Registrering och Fotoförvaring  Referat från ett seminarium 2001-11-18 S 2001-1
Åkesson Harry Johanna Berglunds dagbok S 2002-1
Åkesson Harry SKEFO – Så började det S 2004-1
Åkesson Harry Kulturresan 28 augusti 2004 S 2004-2
Åkesson Harry Tankar kring caféer i Jörn S 2004-2
Åkesson Harry SKERIA utveckling och universiteten i Skellefteå S 2005-1
Åkesson Harry Steppar-Jerker S 2005-2
Åkesson Harry Fänrik Stål S 2009-1
Öster Lars Friluftsanläggningen Storklinta - en seger för jörnsandan S 2004-2
Östlund Zolo Älven och havet formar en bygd (Från forskardagar i Byske 1987) R 2 1988
Östlund Zolo Några milstolpar i Bolidens utveckling (Från forskardagar i Boliden 1988) R 3 1989
Östlund Zolo SKELLEFTEBYGDEN (ordförandens förord) S 1992
  Mera att läsa om Boliden (Från forskardagar i Boliden 1988) R 3 1989
  Renoverade småprotokoll nu mikrofilmat /Lövångers kommun arkivinventerat S 1992
  Stadshistoriskforskning /Arkivinventering av Burträsks fd kommun påbörjad S 1993
  Glimtar från Skelleftehamn med omnejd (Klipp ur VF) S 1994
  Från advokater till åkare – Exempel på yrkesutövare i Skellefteå stad S 1995
  Håkan Anderssons arbeten rörande skjutsstationer, sågar och snickerier. S 1995
  Krister Lundmarks forskning rörande patienter i Umeå Lasarett mm. S 1995
  Skellefteå i främlingens ögon (ur Saxon; 1918) S 1995
  Ur “Prost-Eriks historier” S 1995
  Anteckningar vid Lövångers socken recognoserande år 1811 S 1996
  Gravinventering 1995 – 96/Arkivinventering Skellefteå S 1996
  Burträskbygden – En bildkavalkad S 1997
  Fotografier från Lokalhistoriska dagar i Norsjö  S 1999
  Presentation av Demografiska Databasen i Umeå och Jörn S 1999
  SKEFOs Lokalhistoriska möten  1986 - 1999 S 2000
  Ernst Westerlund pris för förtjänstfull historisk insats 2000 S 2001-1
  Ernst Westerlund – pristagare 2001 S 2002/1
  Malå lokalhistoriska dagar S 2002-1
  SKEFO Verksamhetsåret 2001 S 2002-1
  SKEFO Verksamhetsåret 2002 S 2002-2
  Ernst Westerlund – pristagare 2002 S 2003-1
  Museets bildarkiv S 2003-2
  SKEFO: Styrelsen 2003, Stadgar S 2003-2
  Bothnicas webbsida ”Länsbibliotekens databaser över regional litteratur” S 2004-1
  Mått och mynt 1847 S 2004-1
  Bure arkiv invigt S 2004-2
  Ernst Westerlund-dagen 20 november S 2004-2
  Program för det lokalhistoriskt möte i Jörn 8-10 oktober 2004 S 2004-2
  S:t Mikaelskyrkan (foto) S 2004-2
  Skellefteå lokalhistoriska portal och SKEFOs hemsida S 2004-2
  Utgrävningarna av Kungsgropen S 2004-2
  5 p kurs i lokalforskning S 2005-1
  Boken om Kvarken S 2005-1
  Ernst Westerlund – pristagare 2004 S 2005-1
  Herman Tomasson och Gabriel Marklin Två konstverk S 2005-1
  Notiser och kommande arrangemang S 2005-1
  SKEFO: Årsberättelse, arbetsplan och styrelse 2005 S 2005-1
  5 p kurs i lokalforskning hösten 2005 S 2005-2
  Bildsidor  (från Kungsgropen och  Ersmarks - Kusmark) S 2005-2
  Kyrktuppen på Kågedalens  kyrka, Kusmark S 2005-2
  Märk väl S 2005-2
  Program vid det lokalhistoriska mötet i Ersmark/Kusmark 2005 S 2005-2
  Sommarens arrangemang 2005 S 2005-2
  Program vid de Lokalhistoriska dagarna 2007 S 2007-2
  Lokalhistoria på nätet (Hemsidorna) S 2008-2
  Lokalhistoriska dagar i Skelleftehamn S 2008-2
  Program Lokalhistoriska dagar S 2009-1
  ”Den lokalhistoriska portalen” , ”SKEFOs hemsida S 2009-1
  Kyrkbild, storbron över Skellefteälven S 2009-1