Redigera tidningssidor

 
 


Martin Wedin fotar en tidningssida i den specialkonstruerade ställningen

Arbetsstegen när redaktörerna redigerar tidningssidorna kan utföras i olika ordning men stegen är att vrida till sidorna (vanligtvis att vrida dem 90º motsols), göra sidorna ljusare, jpeg-komprimera dem så att filerna blir mindre än 1 MB, beskära bilderna och ta bort dubbletter. Utifrån de bearbetade bilder som är kvar avslutas med att bygga ett Excel-ark som används för att ladda databasen med referenser till bilderna och göra en kvalitetskontroll.

Olika programvaror kan användas för detta, men nedanstående förslag nyttjar program som kan utföra operationer på en sida och sedan automatiskt utföra dessa på en bunt med sidor.

Redigera bilder med BatchPhoto
Redigeringsprogrammet kostar $29.95 i slutet av 2022 vid beställning från https://www.batchphoto.com. Betalning med PayPal eller kontokort. Instruktion: batchphoto.pdf.

Om Mac: Ta bort dubbletter med PhotoSweeper
Används för att hitta och ta bort dubblettbilder. Kostar $9.99 i slutet av 2022 vid beställning från https://www.macupdate.com/app/mac/40634/photosweeper. Instruktion: photosweeper.pdf.

Om Windows: Ta bort dubbletter med AllDup
Används för att hitta och ta bort dubblettbilder. Är gratis och kan hämtas från https://www.alldup.de/en_download_alldup.php. Instruktion: alldup.pdf.

Skapa registret i Excel
Excel-filen kompletterar sökregistret med information om hur bilderna/jpg-filerna är relaterade till ett nummer av tidningen och sida inom den.
Börja med att öppna filen Excel-mall.xltx och följ sedan instruktionen excel.pdf

Flytta till webbservern
Administratören testar först att kopiera levererade bildfiler till en lokal miljö hos sig. Därefter kontrolleras Excel-filen. Om den ser bra ut så används den för att uppdatera den lokala databasen. Resultatet verifieras.

Därefter kopieras filerna till den publika webbservern och Excel-filen används för att uppdatera den publika datbasen. Resultatet verifieras.

Om text-kolumnen i Excelfilen har innehåll så kopieras det till den pdf-fil "Tidningsfynd" som kan användas för att söka i tidningsarkivet.