Instruktion - Sök bilder

Här redovisas bilddatabasens innehåll. För att hitta det sökta så finns en funktion för att filtrera träfflistan.

Anrop av sidan

Vanligtvis anropas sidan med en URL http://ssf-familjenotiser.se/foton/index.php vilket innebär att ingen filtrering sker. Men det går också begära filtrering av ort direkt vid anropet.

Har man ex. byasida för Ersmark så kan man i den lägga en länk http://ssf-familjenotiser.se/foton/index.php?ort=ersmark. Klickas det på länken så kommer fotodatabasen att startas med en initial filtrering så att bara Ersmarksbilder visas.

Sidhuvud

Menyraden innehåller till vänster logotypen. Därefter följer valen för fortsatt bearbetning.

Träfflista

Bilderna visas visas i ordning Ort–Fotoår–Uppladdningsordning. Det går bläddra framåt och bakåt i registret genom att klicka på uppgiften om sidnummer. Högst upp finns en uppgift om träfflistans storlek.

Förs musen öven en bild så visas uppgift om ort, fotoår och bildens namn/rubrik.

Bilderna visas här bara som miniatyr och utan närmare beskrivning. Klickas det på en bild så fås den i full storlek inklusive sin beskrivning och kan då också kommenteras, ändras och tas bort. För detta krävs att användaren är inloggad i webbplatsen.

Filtrering

Träfflistan kan begränsas till de bilder som uppfyller här angivna krav på informationen.

I exemplet är det angivet att det bara ska visas bilder
– där den beskrivande texten någonstans ska innehålla "johan" oavsett om det använts verslaer eller gemena
– och fotot ska vara taget senast 1930

TÄNK PÅ att om den uppgift du angett inte finns angiven för "din" bild så kommer denne inte heller att visas i träfflistan.