Instruktion Skapa konto

Här skapar du ett konto med dina uppgifter. När du betalt abonnemanget så använder du den epost och lösenord du uppgett här för att logga in dig i systemet.

Sidhuvud

Menyraden innehåller till vänster logotypen. Därefter följer valen för fortsatt bearbetning.

Skapa konto

De uppgifter som markerats med * måste anges. Klicka på <Skapa konto> när du är klar.

Systemet kvitterar med att uppgiften är lagrad eller att ange felaktighe. Om uppläggningen lyckades så skickas det ett mail till den uppgivna epost-adressen.

Din abonnemangsperiod börjar löpa första gången som du loggar in dig i systemet efter det att din betalning registrerats.

Information om abonnemanget

Det visas de aktuella uppgifterna som med säkerhet är annorlunda än nedanstående.