Om Applikationsportalen

De lokalhistoriska föreningarna i Skellefteå delar på Lokalhistorisk Portal www.lokalhistoriaskelleftea.se. Vissa sidor är svåra att placera där. Oftast av tekniska skäl då de kräver bakomliggande specialskriven programkod. Därför finns denna applikationsportal som ett komplement.

Ursprungligen användes denna portal enbart av Skelleftebygdens släktforskare. De är fortfarande de som administrerar den och lägger upp nya tidningar i Tidningsarkivet och tilldelar behörigheter för den skyddade delen av webbplatsen.

Men nu har även övriga föreningar material i den. Det är inte bara alla nummer av Släktforskarna medlemstidning Roten som finns här utan även SKEFOs tidning Skelleftebygden och Skellefteå Hembygdsförenings tidning Lilla Skelleftebladet. Här finns över 5000 sidor lokalhistoria!

Vissa sidor kräver abonnemang eftersom föreningen har haft en del kostnader för att ta fram materialet även om alla arbetar individuellt. Klickar du på en länk till skyddat material utan att ännu ha identifierat dig för applikationsportalen, så blir du automatiskt omdirigerad till en inloggningssida. Efter att ha fyllt i din e-post adress och lösenord så kan du klicka på en knapp för att fortsätta till begärd sida.

Abonnemanskrav är i menyn markerade med *. Krävs det dessutom ett abonnemang med administratörsbehörighet så är det markerat med **.

Du måste ALLTID betala en årlig abonnemangskostnad för att se de skyddade delarna av Applikationsportalen!

De som är medlemmar i Skellefteå Släktforskarförening får rabatt på kostnaden men enbart medlemsskap räcker inte för behörighet.

Den som löser ett abonnemang gör det oftast för att få tillgång till Tidningsarkivet som våren 2023 innehöll över 300,000 tidningssidor från lokaltidningar åren 1848-2010. En guldgruva!

Tidningsarkivet är kompletterat med ett sökbart register över avlidna 1901-71 med anknytning till Skellefteå Kommun. Dessutom finns Tidningsfynd som är en tjock, sökbar förteckning över de intressanta artiklar som hittats i tidningarna.

Digitaliseringen pågår kontinuerligt och just nu är målet att fram tidningar t.o.m. 2015. Tidigare har det inte funnits tillstånd att digitalisera hela tidningen Norran men nu finns det godkännandet så nu pågår arbetet med att digitalisera de sidor som tidigare utelämnats.

Många är också intresserad av sidan med Porträttfoton som innehåller nästan 26,000 gamla foton och som är ett resultat av ett projekt med insamling och skanning som Släktforskarna drivit. Det krävs inget abonnemang för att se miniatyrer av fotona men för att kunna se dem i full storlek

Porträttarkivet är sökbart på en mängd sätt liksom fotoarkivet med övriga foton. Den som har abonnemang kan kommentera fotona och också själv lägga till bilder.

Övrigt att nämna är de böcker som släktforskarna lagt upp under rubriken Dokumentationer samt ett stort antal släktträd. Släktträden innehåller också GEDCOM-filer så du kan importera trädet och komplattera egna träd.

Bland det som inte kräver abonnemang i Applikationsportalen märks Dialektlexikon. Här kan du söka ord på svenska eller på dialekt och få översättning. Dessutom kan du få orden upplästa på dialekt.